Stavanger Høyres klare ambisjon er å utvikle Stavanger til en av landets mest attraktive universitetsbyer. Vi skal både være et bra sted for å lære og et kjekt sted å være. Foto: Frode M. Gjerald

«Nytt studentråd viktig steg»

KRONIKK: Stavanger skal være blant landets mest attraktive studentbyer. Det nye studentrådet blir et viktig skritt på veien!

av Aleksander Stokkebø, UiS-student og bystyremedlem (H)

I år setter UiS rekord i antall studiesøkere, og universitetet vokser seg stadig mer populært. Regionens unge universitet har tatt fatt på oppgaven med å innta og befeste en rolle i norgestoppen. Sammen med utviklingen på BI, VID og regionens fagskoler, bygges nå grunnlaget for en studentby av beste sort. Vi vil at flere skal velge Stavanger!

Stavanger Høyre og flertallspartiene er glad for utviklingen, og vi skal gjøre vårt for å forsterke den. Når du leser dette, er et nytt studentråd vedtatt av et samlet Stavanger bystyre. Studentbyen utvikles best i tett samarbeid mellom studentene selv og byens ledelse.

Studentrådet skal være en direkte kommunikasjonslinje inn til byens politikere, samtidig som bystyret og administrasjonen skal få søke råd fra et samlet studentmiljø i enda flere saker.

Det er mange faktorer som spiller inn når studentene skal velge studiested og konkurransen er stor. En attraktiv studentby kjennetegnes for det første av å være et godt sted for å lære, med studiesteder av høy faglig kvalitet. Det har vi i Stavanger, og en av våre styrker er samarbeidet mellom akademia og næringsliv.

Vårt mål bør være at studentene skal kunne føle tilhørighet til sitt aktuelle fagmiljø og fakultet, en stolthet over det faglige fellesskapet man som student er en del av. Tilhørigheten blir størst når studentene selv får være med på å peke ut kursen og får eierskap. Studentrådet kan bidra til nettopp det.

Sammen med kvalitet i utdanningen, er trivsel en viktig faktor når studentene skal velge studiested. Stavanger må framstå ikke bare som et bra sted for å lære, men også et kjekt sted å være. Studentene må ha gode fasiliteter, og selv om vi ikke kan gjøre mye med været, er det mange andre saker studentene bør få være med på å påvirke. Blant annet:

• Studentboliger – hvor skal de ligge og hvordan skal utbyggingen skje?

• Campus/universitetsområdet – hvordan skal vi skape en attraktiv campus? Hvordan kan vi få mer studentaktivitet i sentrum?

• Transport og kollektivtrafikk – hvordan kan rutene tilpasses slik at flere studenter velger kollektivtransport, slik at de effektivt kan komme seg til regionens kunnskapssenter? Hvordan kan byens offensive sykkelstrategi utformes slik at flere velger sykkel? Bør det komme flere elsykkel-stasjoner ved studiestedene?

• Helsetilbud – hvordan kan vi styrke lavterskeltilbudet og øke tilgjengeligheten? Hvordan kan vi fange opp og hjelpe de som sliter med psykisk uhelse?

• Kultur-, idretts- og fritidstilbudet – Hva ønsker studentene seg av aktivitet? Selv de mest ivrige studentene må ha muligheten til å koble av og ta del i byens mangfoldige kulturliv.

For å finne gode løsninger for kvalitet og trivsel trenger vi studentene med oss. Studentene er eksperter på hvordan det er å studere. Studentenes stemme skal løftes enda tydeligere fram, fordi vi vet at det beste studiemiljøet skapes når brukerne selv er med på å forme det. Et stadig bedre studentmiljø gir flere studenter og sterkere fagmiljøer!

Vi har allerede i dag dyktige studenter som setter dagsorden, gjennom Studentorganisasjonen ved UiS, BIS ved BI Stavanger, studentrådet på VID Stavanger, fagskolene, Velferdstinget og Studentsamskipnaden. Nå skal de også få et felles forum for å bidra til utviklingen av framtidens Stavanger. Høyre er opptatt av å sikre studentene solide kanaler for reell innflytelse og påvirkning, slik at vi kan ta spurttrøyen som studentby.

Stavanger Høyres klare ambisjon er å utvikle Stavanger til en av landets mest attraktive universitetsbyer. Vi skal både være et bra sted for å lære og et kjekt sted å være. Gjennom godt vertskap skal vi bidra til at Stavanger blir et opplagt førstevalg for stadig flere. Det nye studentrådet blir er et viktig skritt på veien!