Kruse Smith vant anbudet om å sette vinnerforslaget til utforming av nytt rådhus i Sandnes ut i livet. Kostnadsoverslaget fra entreprenørfirmaet, som ble vedtatt i Sandnes bystyre mandag, var på 406,5 millioner kroner. Rådhuset skal stå ferdig i desember 2018. Illustrasjon: Code of Practice Architects

Nytt rådhus vil koste 406 millioner

406,5 millioner kroner er kostnadsoverslaget for bygging av det nye rådhuset i Sandnes fra anbudsvinner Kruse Smith. Det er 16,5 millioner mer enn kommunen har vedtatt å bruke. Likevel sa bystyret i Sandnes ja.

I vedtatt økonomiplan for Sandnes kommune er det avsatt 390 millioner til oppføring av nytt rådhus i Havneparken i Sandnes.

Det betyr at bystyret i Sandnes sa ja til at rådhuset nå kan bli 16,5 millioner kroner dyrere i vedtaket fattet mandag.

I innstillingen til saken anbefalte styret i Sandnes Eiendomsselskap KF at et kostnadsoverslag fra Kruse Smith på 406,5 millioner for rådhuset, med ferdigstillelse desember 2018 ble godkjent.

Prosjektet har en margin på 19,3 millioner kroner som tilsvarer 5 prosent for uforutsette forhold og det framholdes at denne kan ikke være lavere.

Rådmannen sa seg enig i vurderingen om at oppnådd resultat av anbudskonkurransen er fordelaktig, og innstilte på det samme.

De andre tilbyderne i anbudet om bygging av nye Sandnes rådhus var Skanska og SV-Betong.

I rådmannens innstilling får det fram at avstand mellom laveste (Kruse Smith) og høyeste tilbud var 54,6 mill.

Mot SVs stemme

Under debatten i årets første bystyre i Sandnes var det kun SVs Heidi Bjerga som tok til orde mot innstillingen fra rådmannen.

Bjerga stemte mot forslaget fordi summen overgår de vedtatte rammene i økonomiplanen med 16,5 millioner. 

– Vi ser på dette som en 2.-gangssøknad om mer midler til rådhuset. Det er tidligere søkt om økning i rammene på 10 millioner kroner. Det sa vi nei til. Vi ønsker ikke å øke de økonomiske rammene for bygging av rådhus nå, sier Bjerga.

Ap godt fornøyd

Arbeiderpartiets Annelin Tangen var godt fornøyd med prosessen, og mente at det tross alt allerede var kuttet i budsjettet for nytt rådhus med rundt 60 millioner ved en tidligere anledning.

– Med det som utgangspunkt kan vi si at vi har spart 44 millioner med den prisen som nå er kommet på bordet. Det er godt jobbet, og vi gleder oss, sier Tangen.

Må styres effektivt

Fremskrittspartiets Tore Andreas Haaland pekte på at det også er en margin på 19 millioner i forslaget.

Han mente derfor at det ikke er gitt at det sluttsummen for rådhuset overskrider de 390 millionene som er avsatt.

– Dersom prosjektet styres med hard og effektiv hånd kan en fremdeles komme innenfor rammene på 390 millioner når det endelige byggeregnskapet kommer. Frp mener at med hard og god prosjektstyring vil det være mulig å få til, og vi støtter innstillingen, sier Haaland.

Ved votering ble forslaget vedtatt mot SVs ene stemme.