ILLUSTRASJONSFOTO: FRANK MAY, NTB SCANPIX

Nytt forslag kan true personvernet

Regjeringen mener offentlige etater kan utveksle personopplysninger i jakten på kriminelle i arbeidslivet. Datatilsynet mener forslaget kan true personvernet.

– Det er veldig tynt begrunnet. Når man skal etterforske folk for alvorlig kriminalitet, er det viktig med en klarere utredning om hva slags opplysninger som kan utveksles, samt hvordan man skal gi informasjon til dem som utsettes for en sånn etterforskning, sier direktør Bjørn Erik Thon i Datatilsynet til NRK.

LES OGSÅ: Eldre, men ikke offline

Sensitivt 

Regjeringen har tidligere uttrykt et ønske om å lempe på taushetsplikten når den hindrer offentlige etater i å dele viktig informasjon som kan avsløre grov arbeidskriminalitet. Regjeringen understreker imidlertid at lovendringen ikke vil omfatte sensitive personopplysninger knyttet til for eksempel helse.

LES OGSÅ: Renaa fikk stjålet datautstyr tilbake