Zinus AS får med seg DSD på eiersiden

– Det muliggjør videre ekspansjon for Zinus AS, og styrker videreutvikling av produkter og global satsing.

Selskapet Zinus produserer landstrøms- og autonome løsninger for skip, og startet opp i 2018. Selskapet er heleid av LOS Gruppen, og siden oppstarten har selskapet økt fra én til syv medarbeidere. 

Nå går Stavangerbaserte DSD inn på eiersiden i Zinus AS gjennom en emisjon, skriver Zinus i en pressemelding. 

– Vi er svært fornøyd med at en sterk finansiell aktør som DSD AS kommer inn som medeier, sier konsernleder i LOS Gruppen, Jakob Særsten i pressemeldingen.

– Det muliggjør videre ekspansjon for Zinus AS, og styrker videreutvikling av produkter og global satsing, legger han til. 

Ifølge selskapet har etterspørselen etter nullutslippsløsninger innen maritim sektor økt siden oppstarten.

– Vi har i dag god ordretilgang, godt belegg fremover og vi forventer økt vekst i både salg og ansatte i årene som kommer. Med våre produkter og tjenester er vi en sterk bidragsyter til at samfunnet kan nå flere av FNs bærekraftsmål. Til å tilrettelegge for emisjon har Zinus AS valgt å bruke E&Y ved Kjell Stenersen, sier styreleder i Zinus, Arne Mæland, som også har vært sentral i oppbyggingen av selskapet.

Passer godt inn

Ifølge Zinus betyr DSD en sterk medeier for videre ekspansjon.

– Zinus er en investering som passer godt inn i DSDs oppdaterte eierstrategi med satsing innenfor maritim og marin, mobilitet, turisme og helse. Landstrøm ladeløsning er en bærekraftig løsning med et globalt markedspotensial hvor Zinus har et godt utgangspunkt for å ta en sentral posisjon. Vi mener Zinus har ledende teknologi, og ser at selskapet opplever positiv interesse i markedet, men trenger kapital for å vokse videre, sier konsernsjef Ingvald Løyning i DSD i pressemeldingen. 

DSD (tidligere Det Stavangerske Dampskipsselskap) hadde i 2019 det beste resultat i sin 165 år lange historie etter salget av rederiet Norled. Ifølge Zinus er DSD en langsiktig, aktiv eier som ønsker å investere i bærekraftige selskaper med vekstpotensial.

Videre skriver Zinus at selskapet allerede har betydelig kompetanse innen maritim sektor generelt og elektriske fartøyer spesielt, og god forståelse for de utfordringene som næringen står overfor regulatorisk og markedsmessig, spesielt i det norske markedet. 

– En investering i Zinus, som har sitt utspring fra Bømlo, er en satsning i vestlandsindustri og den konkurransedyktige maritime klyngen i Norge. Denne har allerede tatt en internasjonal utfordrerposisjon innenfor grønn omstilling – men der det fortsatt er et stort uforløst potensial, fortsetter Løyning og legger til at de ser frem til å være med på den videre spennende, satsingen i Zinus, sier Løyning i DSD.

Blir lagt merke til

Administrerende direktør og teknologiutvikler i Zinus, Finn Inge Langeland, sier at design, teknologi og miljøfotavtrykket produktene fører med seg har truffet markedet svært godt.

– Våre produkter er enkle å betjene ved at de kan automatiseres, er fleksible i forhold til plassering, tåler alle typer klima og bidrar estetisk i moderne havner, sier Langeland i pressemeldingen. 

– Dette blir lagt merke til, både i Norge, men også i Europa, Asia og i USA. Vi har en strøm av forespørsler vi håndterer samtidig som produksjonen av nye anlegg går for fullt, forteller Langeland, og uttrykker tilfredshet over at de nå får styrket mulighet til satsing. Vi er i gang med å utvikle spennende produkter mot markeder som cruise, ro-ro og oppdrettsnæringen, legger han til.