Vil kutte 17,5 millioner i Sandnes-skolen

Sandnes-skolen må belage seg på betydelige kutt. Rådmannen foreslår 17 millioner kroner i 2021.

Totalt er rammen for drift av de ulike skolene i Sandnes på litt over én milliard kroner, i 2020 var det 1.018.044 kroner. Rådmannen vil redusere dette med 17,5 millioner kroner neste år.

Dette kommer fram av rådmann Bodil Sivertsens forslag til økonomiplan for 2021-2024, som ble presentert fredag formiddag. 

LES OGSÅ: Dette blir dyrere i Sandnes

Her er liste over tiltak som har fått plass på skolebudsjettet:

Sviland skule, læremiddelpakke, kr 216 000

• Bogafjell ungdomsskole, læremiddelpakke, kr 1 500 000 • Malmheim skole, læremiddelpakke, kr 150 000

• Kleivane skole, ressurser til oppstart av ny skole og administrasjon,    kr 3 millioner

• Tilskudd til leirskoleopplæring, kr 935 000

• Inntektsmoderasjon SFO 3.–4. trinn, kr 356 000 i 2021,    økende til kr 854 000 fra 2022

• Kommunal moderasjonsordning for lavinntektsfamilier foreslås opphevet

• Gratis SFO til barn med særskilt behov på 5.–7.trinn, kr 775 000 • Omstilling 2025, kr 20,6 millioner 

Investeringer
  • Ferdigstilling av Kleivane skole, Sviland skule og Malmheim skole

• Ombygging og utvidelse til B28 - Sandved skole, kr 218 millioner

• Mulighetsstudie sentrumsskoler, kr 1 million  

• Regulering og planlegging utvidelse Trones skole, totalt kr 4 millioner

• Oppgradering bygningsmasse og utendørsanlegg skoler, totalt kr 60 millioner i perioden

LES OGSÅ: Dette blir dyrere i Sandnes