Vil kaste ut utenbys båter fra kommunale båthavner

Høyre vil vedta at båteiere fra Sandnes og Sola må overlate plasser i kommunale båthavner til Stavangers båteiere.

Stavangers båtpolitikk er aktualisert på sakskartet i kommende møte i utvalg for miljø og utbygging (UMU). Høyres Jarl Endre Egeland foreslår å reservere plasser i kommunale båthavner i Stavanger til egne innbyggere.

– Det ligger en skjult subsidiering fra kommunen når båtforeninger leier havner av kommunen godt under vanlig markedsleie. Da bør disse plassene settes av til kommunens egne innbyggere, sier Egeland.

LES OGSÅ: Slik har korona påvirket næringslivet: – Mørke skyer (+)

– Overgang

– Det går vel ikke an å kaste ut Sandnes-folk som allerede har båtplass i Stavanger?

– Én mulighet er en overgangsordning på for eksempel fem år, sier buøybuen, som selv er aktiv i Buøy båtforening.

«Kommunale båthavner skal reserveres for medlemmer som har bostedsadresse i Stavanger kommune. Eksisterende utenbys medlemmer sies opp med en overgangsordning som varer ut 2025», heter det i forslaget Egeland fremmer.
Han frykter ikke for reaksjonene fra nabokommunene.

– Sandnes har god plass i Gandsfjorden, og både Sola og Randaberg har lang kystlinje. Det er også mulig å kjøpe seg båtplasser i private havner.

LES OGSÅ: Ingrid og Joakim sa opp jobbene for å satse på sopp (+)

– Større behov

Han brenner for mer bruk av sjøen og et levende båtliv ved kaier og havner, og mener folk i Stavanger må sikres mulighet til båtplass i egen by, der det tradisjonelt har vært vanskelig eller dyrt å få slik plass.

– Etter sammenslåing med Rennesøy og Finnøy er det også et økt behov for båtplasser innenfor gamle Stavangers grenser for folk fra de kommunedelene, sier Egeland.

UMU-leder Rune Askeland (MDG) er skeptisk.

– Umiddelbart: Jeg vil se fakta først. Hvor mange båtplasser gjelder det? Hvis mangel på båtplasser i Stavanger er et stort problem, er min første tanke å se på totalkapasiteten framfor å ta plasser fra gode naboer. Dette må løses med samarbeid, sier Askeland.

LES OGSÅ: Stavanger-selskap med viktig klimateknologi (+)

– Dette er jeg mot

Båtforslaget fra Høyre vekker motstand.

– Dette er et forslag til en forordning jeg er motstander av. Det har vært enighet om å se regionen som én region, sier Terje Løland, leder i Jåttåvågen båtforening, til RA.

Løland, tidligere mangeårig leder i Faglig råd for kommunale småbåthavner, minner om at saken har vårt diskutert før, og det nettopp er blitt enighet om ny revisjon av regelverket.

– Vi må se stort på kommunegrenser i en slik sak. Utenbys folk bidrar like mye i dugnader og annet som andre medlemmer, sier Løland.

Han peker på at Stavangers innbyggere også nyter godt av kommunale tilbud i andre kommuner.

– Det skulle tatt seg ut om Stavanger-folk ikke skulle kunne bruke turstier i Sandnes eller være med i frivillige organisasjoner i nabokommunene, sier Terje Løland.