– Vi skjønner at folk er frustrerte, men det er ikke verdt at noen blir skadet

Det er fortsatt ikke klart om parkeringshuset skal rives eller ikke. En ny vurdering konkluderer med at det fortsatt ikke er trygt å slippe folk inn i anlegget.

– Vi har fått et par områder som vurderes som trygge, slik at en operatør kan stå der og styre droner og roboter inn for å ta bilder og fortsette kartleggingen. Men det skal fremdeles ingen mennesker inn i huset, og all ut-transport av biler må skje med sleperobot, sier lufthavdirektør Anette Sigmundstad til RA fredag kveld. 

En foreløpig vurdering konkluderer med at det ikke er forsvarlig å slippe folk inn i de delene av parkeringshuset som er skadet etter brannen. Avinor er i gang med vurderingene av hva som skal skje med huset framover, men dette er ikke konkludert ennå. 

LES OGSÅ: – Sannsynligheten for at alt må rives er nok stor

En plan for riving

Sigmundstad sier de er sikre på at store deler av den nyeste delen av parkeringshuset må rives, men at de fortsatt venter på en vurdering som tar for seg resten av bygget, og da spesielt mellombygget i betong. 

– Vi jobber med en plan for riving og vi er i dialog med forsikringsselskapene med tanke på hvilke verdier som er i huset og hva som skal ut, for vi ønsker jo å få ut mest mulig verdier. Det er mange hensyn å ta, sier Sigmundstad.

– Jeg skjønner at folk er frustrerte og gjerne vil ha ut bilene sine, men det er fortsatt ingen som får bevege seg inn i huset. Det går ikke an å gå inn for å hente noe. Sikkerhet er førsteprioritet, legger hun til. 

– Hvor mange flere biler kan tas ut og når vil det eventuelt skje? 

– Vi er i dialog med forsikringsselskapene om hvordan vi skal gjøre det. Noen biler vil kanskje kunne tas ut i forbindelse med riving, men vi må nesten bare vente og se, sier Sigmundstad. 

Kun 300 av de 1600 bilene som sto parkert der, er blitt hentet ut.

De resterende bilene står fortsatt parkert på steder det er vanskelig å komme til.

LES OGSÅ: – Fortsatt ikke trygt å ta seg inn

Stor forståelse

Nå er Avinor i kontakt med offentlige tilsynsmyndigheter som ønsker å se på parkeringshuset for å se hva man kan lære av brannen. 

– Så vil det etter hvert bli lagt en plan for hvordan biler skal tas ut og hvor mange det er hensiktsmessig å ta ut, sier hun. 

Sigmundstad ber om at alle henvendelser tas med forsikringsselskapene. 

– Vi har stor forståelse for at folk er frustrerte og at de har ting i bilene de gjerne vil ha. Men det er ikke verdt at noen blir skadet. Nå er det konstatert at det er for ustabilt til å gå inn i, og da må en vente til bilen eventuelt blir tauet ut, sier direktøren. 

Internt i Avinor er det satt ned en undersøkelsesgruppe som skal finne ut hva man kan lære av hendelsen. I tillegg er de i gang med å undersøke tilstanden og brannsikkerheten i alle Avinors parkeringsanlegg for å se om det er noe man kan gjøre for å forebygge. Det er også satt ned en gruppe med sentrale ressurser som støtter Avinor lokalt i oppbyggingen av parkeringskapasiteten. 

LES OGSÅ: Slik er parkeringsmulighetene ved flyplassen nå

En ekstrem situasjon

Sigmundstad sier hun er «vanvittig stolt» over innsatsen alle gjør. 

– Når noe som dette skjer er det god støtte i å være et stort konsern. De som jobber på Sola har ikke akkurat korte dager for tiden, og det er nesten så jeg må jage dem hjem. De strekker seg veldig langt for å hjelpe til. Jeg må også rose kundene, som har vist stor forståelse for at dette er en ekstrem situasjon for oss, sier lufthavndirektøren. 

Avinor er i gang med vurderingene av hva som skal skje med bygget framover, men dette er ikke konkludert ennå. Det gjøres også en vurdering av parkeringshusets fasade, for å avgjøre hvilke deler av bygget som må sikres ytterligere.

Sigmundstad sier de vil gå i gang nokså umiddelbart når det gjelder fasaden.