Utvalg: Bompengeinntekter vil falle med 23 prosent mot 2030

De samlede årlige inntektene fra bomringene i Trondheim, Bergen, Nord-Jæren og Oslo vil falle med 23 prosent mot 2030, tilsvarende 1,4 milliarder kroner.

Det kommer fram i rapporten fra et ekspertutvalg.

Hovedårsaken til fallende bompengeinntekter samtidig med økt trafikk, er fritak og rabatter i bomringene for elbiler, og at andelen elbiler stadig øker, skriver utvalget i sin rapport.

– Dersom bompengeinntektene skal opprettholdes på dagens nivå og elbilfordelene opprettholdes, må takstene for bensin- og dieseldrevne kjøretøy nær dobles fram mot 2030, heter det.