UiS tredje best på forsking for andre år på rad

– Dette er fantastiske tall, seier prorektor for forsking Merete Vadla Madland.

Med 1,36 publikasjonspoeng per vitskapleg tilsett har UiS-forskere publisert mer forsking i 2019 enn noen gang. Bare forskere fra UiO og UiB er mer produktive, skriver UiS i en pressemelding. Dermed er UiS tredje best blant universitetene.

Grafene for forskning ved Universitetet i Stavanger har pekt jevnt oppover de siste årene. I 2019 ble alle rekorder slått. For 2019 har UiS 1298 poeng, 161 flere enn i 2018. Det gir en økning på 14 prosent.

LES OGSÅ: Leverte koronaoversikt for Stavanger-økonomien (+)

– Fantastiske tal

– Dette er fantastiske tall, seier prorektor for forsking Merete Vadla Madland.

– Det er ledelig å merke seg at flere dyktige fagmiljø, fordelt på alle fakultet, markerer seg. Tallet på forskningsprosjekt og gjennomførte disputaser har økt de siste årene. Dette har ført til en stor økning i publiseringspoeng, forklarer Madland videre.

Hun påpeker at UiS er inne i en fin flyt når det gjelder forskning.

– Arbeidet med å øke ekstern finansiering i 2019 ga gode resultater. Flere fagmiljø ved UiS lykkes med å få tilslag på søknadene sine. På sikt gir dette stadig mer publiseringspoeng og von om at grafene vil peke oppover også i framtiden, sier Madland.

UiS har levert fjorårets tall for forskingspublikasjonar til forskingsinformasjonssystemet Cristin og Database for statistikk om høyere utdanning (DBH). Nylig ble tallene offentliggjort.

LES OGSÅ: Sjelden gullgjenstand funnet på Utstein Gard (+)

Med 1,36 publikasjonspoeng per vitskaplig tilsett har forskarane ved UiS nok en gang overskride UiS egne målsettinger. For andre år på rad er UiS tredje best på publisering per vitskaplig tilsett, bare slått av UiO med 1,86 poeng og UiB med 1,49 poeng. NTNU ligger på 1,26 og UMB på 1,18. 

Også når det gjelder kvalitet på forskingen kommer UiS godt ut. 252 av de totalt 1192 publikasjonene er publisert på nivå to. Det vil si at 21 prosent av artiklene blir publisert i det som blir regnet for de beste vitskaplige tidsskriftene.

LES OGSÅ: Stein (62) var koronainnlagt: – Det var skremmende å se på (+)

Publikasjonspoeng for UiS øker år for år:

Publikasjonspoeng per fakultet ved UiS:
Teknisk-naturvitskapleg fak.: 682 (2019) – 577 (2018) – 575 (2017) 
Handelshøgskolen v/UiS: 83 (2019) – 85 (2018) – 61 (2018)
Helsevitskapleg fak.: 104 (2019) – 99 (2018) – 92 (2017) 
Samf. vitskapleg fak.: 126 (2019) – 89 (2018) – 96 (2017) 
Utøvande kunstfag: 6 (2019) – 3 (2018) – 2 (2017)
Utdanningsvitskap og hum.: 277 (2019) – 242 (2018) – 177 (2017) 
Arkeologisk museum: 17 (2019) – 40 (2018) – 16 (2017) 
UiS administrasjon: 5 (2019) – 2 (2018) – 1 (2017)
UiS totalt: 1298 (2019) – 1138 (2018) – 1021 (2017) 

Det samfunnsvitskaplige fakultetet har gjort et stort byks fram. Fra 89 publikasjonspoeng i 2018 til 126 publikasjonspoeng i 2019.

– Det er ekstra gledelig å se at Det samfunnsvitskaplege fakultet har bidratt til hele 42 prosent økning i publiseringspoeng sammenlignet med 2018, sier Madland.

LES OGSÅ: Nær 35.000 registrerte arbeidssøkere i Rogaland i mars

TN mest produktiv

Det teknisk-naturvitskapiege fakultet (TN) er det største fakultetet og bidrar mest til forskingsvolumet. Fra 577 publikasjonspoeng i 2018 til 679 poeng i 2019 har de økt sin innsats med 18 prosent.

Med 2,41 publikasjonspoeng per vitskaplig tilsett er forskere ved TN-fakultetet de mest produktive forskerne ved UiS.

Tallene refererer til tall som UiS har levert det nasjonale forskingsinformasjonssystemet Cristin og Database for statistikk om høgare utdanning (DBH).