UiS er tildelt millioner til styrking av sykepleie- og jordmorutdanning i Malawi og Tanzania

Det helsevitenskaplige fakultet ved Universitetet i Stavanger har fått 18,7 millioner i prosjektstøtte fra Norad til implementering av simuleringsbasert undervisning i sykepleie- og jordmorutdanning med partneruniversitet i Malawi og Tanzania.

Det skriver UiS i en pressemelding torsdag. 

– Det overordnede målet for prosjektet er å dele kunnskap om og implementere simuleringsbasert undervisning for å styrke kapasiteten og kvaliteten i sykepleie- og jordmorutdanning i Malawi og Tanzania, forteller prosjektleder Ingrid Tjoflåt.

Hun er dosent i sykepleie ved Det helsevitskaplege fakultet som skal være koordinator for prosjektet i samarbeid med Kamuzu College of Nursing (KCN) i Malawi og Kilimanjaro Christian Medical University College (KCMU) i Tanzania. 

LES OGSÅ: Medisinstudiet ved UiS fikk millionsum i gave

Stor etterspørsel etter helsepersonell

Videre i pressemeldingen opplyses det at det er stor etterspørsel etter kvalifisert helsepersonell over hele verden. Dette er særlig gjeldende innenfor sykepleie. Alle partnerene i prosjektet tilbyr bachelorutdanning i sykepleie. KCN og UiS tilbyr òg master- og doktorgradsutdanning innen sykepleie og jordmorfag. 

– Ved KCMU måtte de dessverre legge ned masterprogrammet i jordmorfag på grunn av mangel på kvalifiserte undervisere, læringsmateriell og ferdighetslaboratorium, sier Tjoflåt.

UiS skriver at det i tillegg til mangel på helsepersonell og vitenskapelig ansatte innen høyere utdanning, viser forsking at det er et underskudd relatert til klinisk kompetanse og håndheving av kunnskapsbasert praksis blant sykepleiere og jordmødre i Afrika sør for Sahara.

– Dette understreker viktigheten av å styrke kapasiteten og kompetansen blant vitenskapelige ansatte og kliniske veiledere for å øke kvaliteten på helseutdanning i lav- og mellominntektsland, forklarer hun. 

LES OGSÅ: UiS får 10 millioner til korona-forskning

Simuleringsbasert utdanning gir god læring

Simuleringsbasert opplæring blir i stadig større grad tatt i bruk for å forbedre eller utfylle tradisjonell undervisning og praksisopplæring slik at studenter blir bedre forberedt på kliniske utfordringer. 

– Likevel er ikkje bruken av slike undervisningsmetoder utbredd blant helseutdanninger i Afrika sør for Sahara, legger Tjoflåt til.

Dette vil forskarane i prosjektet endre. For å løse identifiserte kunnskapshull i sykepleie- og jordmorutdanning i Malawi og Tanzania, vil kapasitetsbygging innen simuleringsbasert utdanning ved universitetene og praksisfeltet være en nøkkelkomponent.

– Utdanningene bør ha fokus på aktiv og problembasert læring, og studentene må tidlig bli eksponert for kliniske utfordringer. Simuleringsbasert utdanning er en pedagogisk tilnærming som kan oppfylle disse kravene og er bevist nyttig og effektiv for å forbedre læringen til studentene, seier Tjoflåt.

LES OGSÅ: Skuffet over manglende avklaring om medisinutdanning

Skal tilby master- og doktorgradsstipend

Forskerne vil òg utvikle et system for å sikre bærekraftig kapasitet på simuleringsbasert utdanning og forsking i Malawi og Tanzania, og styrke regionalt og internasjonalt samarbeid.

– Vi tror prosjektet vil bidra til mange synergier mellom de to afrikanske partnerne. Blant annet vil masterstudenter fra Tanzania bli utdannet i Malawi. Dette kan gi økt rekrutteringsgrunnlag for utdanningsinstitusjonene i Tanzania, forklarer Tjoflåt.

I prosjektet vil en tilby stipend for master- og doktorgradsstudenter i Malawi og Tanzania. I tillegg vil opptil fire doktorgradsstudenter ta et semester ved UiS.