Sikkerheten på norsk sokkel blir tema under en topplederkonferanse i Stavanger mandag.

Tre kriser og én løsning

LEDER: Tatt ned til lokalt nivå er det viktig at det iverksettes massiv offentlig innsats for å berge arbeidsplasser i verfts- og leverandørindustri, skriver Bjørn G. Sæbø.

Margaret Thatchers ord om ikke å kaste vekk en god krise falt i en helt annen tid og i en annen sammenheng, men den liberalistiske britiske statsministeren så i hvert fall etter løsninger der andre så kaos. Mange har brukt Maggies oppfordring i dagens situasjon, der verden sliter med koronakrise, oljekrise og klimakrise – og bare i begrenset grad ser at alt henger sammen med alt. Koronanedturen i økonomien har ført til lavere oljeetterspørsel, priskrigen mellom Russland og Saudi-Arabia har sendt oljeprisene ned samtidig som klimakrisen er alle krisers mor.

Tatt ned til lokalt nivå er det viktig at det iverksettes massiv offentlig innsats for å berge arbeidsplasser i verfts- og leverandørindustri. En krisepakke som innebærer forskyvning av selskapenes skatt trengs for å holde hodet over vannet, men en hel bransje og tusenvis av vestlandske arbeidsplasser trenger oppdrag som samtidig bygger opp under satsing på fornybar energi, plugging av gamle oljebrønner og CO2-rensing – såkalt CCS-teknologi.

I midten av mai kunngjorde Equinor, Shell og Total at de skal sette i gang med Northern Lights-prosjektet i Nordsjøen. Skip lastet med CO2 skal sendes til Øygarden og gassen skal ned i et permanent lager 2500 meter under havbunnen. Første fase er kostnadsberegnet til 6,9 milliarder kroner, der mye av regningen skal tas av staten. Beløpet er tett på sluttsummen for Jens Stoltenbergs «månelanding» på Mongstad, der et CO2-renseanlegg skulle ha stått ferdig i år. Månelandingen som ble en krasjlanding må uansett ikke brukes som en unnskyldning for ikke å gjøre noe. Kunnskapen fra Mongstad er med inn i nye prosjekter, samtidig vil høyere CO2-avgifter bidra til lønnsomhet. 

For å angripe Kinderegget av kriser som rammer, må oljeleverandører få hjelp til å bli klimateknologileverandører.