Tester de ansatte for koronavirus

På grunn av mangel på prøvemateriale blir ikke alle i befolkningen lenger testet for koronaviruset.

– Vi tester helsearbeidere og de personene i samfunnet som har underliggende sykdom og som har symptomer på koronaviruset, sier smittevernoverlege ved Stavanger universitetssjukehus, Jon Sundal, til RA.

– Det vil derfor være en stor mengde mennesker som ikke får påvist sykdommen, men som vi antar at har hatt dette, legger han til.

Nå oppfordrer han rogalendingene til å lytte til det som kommer fra sentralt hold og ha minst mulig kontaktflater med andre mennesker. 

– Hvis vi skal klare å bryte denne situasjonen og få ned smittepresset, så må folk skjønne at dette er særdeles viktig, sier Sundal. 

LES OGSÅ: Dette er de siste koronatiltakene

Prioriterer svangerskapsomsorg og fødselsomsorg

Klinikksjef ved klinikk for hode, hals og rehabilitering og kvinneklinikken, Elisabeth Farbu, forteller at det avlyses polikliniske timer og planlagt kirurgi, og det skal gjøres på et skikkelig vis, med god individuell vurdering

– Dette er for å behandle de som trenger behandling til riktig tidspunkt, og det er slik at all øyeblikkelig hjelp skal gå som planlagt, sier hun til RA. 

LES OGSÅ: Dette er symptomene på korona

Hva gjelder gravide som muligens er litt bekymret disse dager, sier Farbu at man i utgangspunktet skal følge veldig stramt de anbefalingene som er gitt.

– Kvinneklinikken er godt forberedt på at det kan være smitte og opptatt av å skille pasienter som kan ha potensiell smitte og pasienter som ikke har det, sier hun. 

Per nå har ikke SUS sett noen alvorlige tilfeller ved nyfødtavdelingen. Farbu sier at det som er den store utfordringen ved kvinneklinikken er at når store deler av personellet er i karantene og en skal ned med elektiv drift i alt annet, så blir det en krevende driftssitiuasjon. Med elektiv drift menes planlagte behandlinger eller operasjoner som utføres på et forhåndsbestemt tidspunkt.

– Det som vi prioriterer hos oss nå er nettopp svangerskapsomsorg og fødselsomsorg. De følges godt opp og i tett samarbeid med kommunen, sier hun.

LES OGSÅ: Ny test kan gi kjappere koronasvar