«Syklister på rett vei»

LEDER: For næringslivet, transportbransjen og personer som er avhengige av bil, er sykkelstamveien godt nytt.

Å kjempe for andre reisemåter enn privatbil er en krevende øvelse. Få andre saker får medienes kommentarfelt og Facebook-sider til å flomme over av mishagsytringer enn de sykkelrelaterte. Spesielt artikler om sykkelstamveien mellom Stavanger og Sandnes til en pris på 1,4 milliarder kroner, får det til å gå i svart for mange. 

100.000 kroner meteren er selvsagt mye penger, men kostnader til grunnerverv mellom to av landets største byer, omlegging av rør og kabler og hensynet til den øvrige trafikken, fører til at veibygging har en høy pris i vårt område – enten det er syklister eller biler som skal rulle over asfalten. Den iltre delen av bilistene kan finne mye å trøste seg med – så sant de leser mer enn ingressene i artiklene de hisser seg opp over. Sykkelstamveien er ikke bompengefinansiert av bilister, den er derimot betalt av staten. Enda et poeng til trøst kan være at sykkelstamveien bidrar til å fjerne bilkøer. Med 40.000 arbeidsplasser på Forus sier det seg selv at trafikken som daglig korker seg mellom Stavanger og Sandnes, trenger avlastning. For næringslivet, transportbransjen og personer som er avhengige av bil, er sykkelstamveien godt nytt.

LES OGSÅ: Ny del av Sykkelstamveien åpnet (+)

Ferske tall fra Bymiljøpakken viser at sykkelsatsingen virker, selv om det ennå er tre år til sykkelstamveien er helt ferdig. Andelen syklister gikk opp ett prosentpoeng til 8 prosent av de reisende i fjor sammenlignet med 2014 og 2018. Det gjør Nord-Jæren sammen med Trondheim til regionen i Norge med høyest sykkelandel. De samme regionene scorer enda høyere på andelen arbeidsreiser på sykkel – her er tallet 15 prosent. Det er gode grunner til å håpe at Nord-Jæren sykler fra trønderne innen få år, når hele stamveien er klar og det kan sykles fra Stavanger til Sandnes på en halvtime. Andelen jobb-bilister på 54 prosent viser at det gjenstår mye, men at en del vil løse seg når de store prosjektene sykkelstamvei og bussvei begge er ferdigstilte om få år.

LES OGSÅ: Slik er reisevanene på Nord-Jæren (+)