Sveits på pristoppen i Europa, Norge nummer tre

Sveits hadde Europas høyeste prisnivå i fjor, viser de siste tallene fra Eurostat.

Men Norge var dyrest på transport, alkoholholdige drikkevarer og tobakk.

Siste tall fra den europeiske kjøpekraftsundersøkelsen viser klare geografiske skillelinjer når det gjelder prisnivå for konsum i husholdningene og prisnivåjustert BNP per innbygger i Europa.

Resultatene er foreløpige, og endelig tall for 2019 publiseres i desember 2020, skriver Statistisk sentralbyrå.

Sveits 62 prosent over snittet

Sveits var i 2019 dyrest i Europa, med et prisnivå som lå 62 prosent over EU27.

Island, Norge og Danmark fulgte deretter med priser som lå henholdsvis 54, 50, og 41 prosent over EU-gjennomsnittet.

Prisnivået i Norge var 57 prosent over EU27, og kun Sveits viste høyere priser i Europa-sammenheng. Til sammenligning var prisene på mat og drikke samlet sett i våre naboland fra 11 til 27 prosent lavere enn i Norge.

Lavest prisnivå ble registrert i Øst-Europa, spesielt blant landene på Balkan. Flere land på Balkan viste prisnivå som lå rundt halvparten av gjennomsnittet i Europa.

LES OGSÅ: 550 Nortura-jobber kan ryke: Inviterer politikerne på besøk (+)

Lavest i Tyrkia

Lavest prisnivå ble registrert i Tyrkia, med en prisnivåindeks på 47 som betyr at prisnivået var 53 prosent under gjennomsnittet for EU-landene.

Når det gjelder konsumgruppen «alkoholholdige drikkevarer og tobakk» ble Norge og Island målt til de høyeste prisene i Norden og i Europa med indekser på henholdsvis 236 og 213. Dette betyr at prisnivået i Norge og på Island var 136 og 113 prosent over EU-gjennomsnittet, mye grunnet høye avgifter innen denne varegruppen. 

Sammenlignet med Norge betalte danskene og svenskene bare rundt halvparten for alkohol og tobakk, mens finnene betalte om lag 30 prosent mindre.

LES OGSÅ: Gir gratis inngang til helsepersonell (+)

Transport og hotell

Det høyeste prisnivået i Norden for varer og tjenester knyttet til konsumgruppen «transport» ble registrert i Norge med et prisnivå som var 42 prosent over EU-gjennomsnittet. Dette var for øvrig også det høyeste i Europa. 

For konsumgruppene «klær og skotøy» og «hotell- og restauranttjenester» hadde Island de høyeste prisene både i Norden og i Europa, med prisnivå på henholdsvis 39 og 76 prosent over EU27. Nærmest Island for disse gruppene kom prisnivået i Danmark og Norge, mens Sverige og Finland viste likt prisnivå for hver av gruppene med respektive 15 og 24 prosent lavere priser sammenlignet med Island.

LES OGSÅ: Så mange ble tatt for mobilbruk og bilbelte