Sveiseproblemer og forsinkelser for Johan Castberg

Equinor har oppdaget kvalitetsproblemer på sveisene på sitt nye prestisjeskip Johan Castberg. Prosjektet er allerede blitt forsinket av koronapandemien.

Sveisingen holder ikke mål på skipet som skal produsere olje under tøffe forhold i Barentshavet, skriver E24.

Funn av flere feil enn akseptabelt gjorde at Equinor valgte å teste alle sammenføyningssveisene. I tillegg har verftet i Singapore vært stengt på grunn av koronaviruset fram til 1. juni og har måttet redusere arbeidsstyrken fra 20.000 til 850 på grunn av restriksjoner på arbeidsreiser. Equinor mener det er sistnevnte problem som er vanskeligst å håndtere.

– Både på tidspunkt for avreise og økt kost, må vi komme tilbake til. Det gjelder også fordelingen mellom oss og verftet. Nå jobber vi for å få ferdigstilt skipsskroget, med den kvaliteten det skal ha, sier Equinors talsperson Fredrik Jebsen Bråten.