SUS etablerer ny pandemipost

Stavanger universitetssjukehus ser behovet for å etablere ny pandemipost. De planlegger for stadig nye innleggelser, også utenom økningen de har på intensivavdelingen.

Stavanger universitetssjukehus (SUS) åpner en ny pandemipost i løpet av helgen. 

– Ettersom vi har tatt ned mye av den planlagte aktiviteten så har vi mulighet til å gjøre det. Det disponeres så stadig nye arealer til pasienter som har fått påvist covid-19, sa administrerende direktør ved SUS, Inger Cathrine Bryne, på en pressekonferanse i går formiddag. 

Bryne opplyser at de flytter og komprimerer andre pasientgrupper ved sykehuset. 

Personell på SUS har de siste dagene og ukene fått spesialopplæring for å forberede seg til å kunne ta på og av seg smittevernutstyr riktig, og håndtere pasienter som er smittet. 

– På denne type pandemipost samler man pasienter fra ulike fag og med ulike problemstillinger som må isoleres på grunn av at de har fått påvist covid-19. Det betyr at de må ha et tverrfaglig tilbud av leger for å kunne klare å håndtere både situasjonen med covid-19, og eventuelt andre sykdommer og lidelser som kanskje er hovedårsaken til innleggelsen, sier Bryne. 

– Grunnen til at vi etablerer en ny pandemipost i løpet av helgen er fordi vi planlegger for flere innleggelser, også utenom den økningen vi har på intensivavdelingen. Vi har en pandemipost nå, men vi ser at vi trenger en til, og den har vi planlagt for ganske lenge. Vi begynner med ti senger, men makskapasiteten er 40 senger, sier Bryne. 

LES OGSÅ: – Glad for den nye krisepakken

Forakuttmottaket fungerer godt

SUS legger om måten de driver disse postene på i stor grad, og jobber strukturert for å sikre et godt faglig tilbud til pasientene. Bryne forteller at det er snakk om areal, og er en måte å arbeide på som er litt annerledes enn det sykehuset vanligvis gjør.

Denne nye pandemiposten er en sengepost, og krever derfor ikke utstyr av typen respiratorer eller annet avansert medisinskteknisk utstyr som man finner på intensivavdelingen. 

– Her dreier det seg i all hovedsak om smittevernutstyr, og det som vanligvis brukes på sengeposter. Det har vi til disposisjon allerede, ettersom vi har gjort denne omleggingen av den ordinære driften, sier administrerende direktør. 
Forakuttmottaket utenfor akuttmottaket ved SUS fungerer ifølge Bryne veldig bra. 

– Foreløpig ser det ut til at det er veldig funksjonelt. Det er tilstrekkelig med plass der nå, og det er planlagt for at det skal kunne tåle en høyere tilstrømming, sier hun. 

Inger Cathrine Bryne forteller at det fortsatt ikke er noen som vet hvor mange intensivplasser Norge vil ha behov for i framtiden. 

– Det vi ser er utfordringen knyttet til intensivkapasiteten i hele landet, er både intensivrespiratorer og personell med den spesielle kompetansen som kreves for å overvåke pasienter som er på respirator, sier hun. 

Hun forteller at det jobbes lokalt, regionalt og nasjonalt med å bygge kompetanse hos personell som vanligvis ikke håndterer respiratorer, slik at de kan være støttepersonell for intensivsykepleierne og legene på intensiv. 

– Et av tiltakene er at vi nå vil kvalifisere leger som venter på å komme inn i spesialiseringsløpet sitt, gjennom et samarbeid med Safer Helse Vest for å bygge kompetanse hos dem gjennom et ukeskurs, og gi dem en seks måneders avtale for å kunne være støttepersonell i intensivavdelingen, sier hun. 

Det er ifølge Bryne nok intensivsykepleiere på SUS til å håndtere situasjonen slik den er i dag. 

LES OGSÅ: Dette er de kommunale næringstiltakene i forbindelse med koronakrisen

Ser at det flater ut

Ifølge smittevernoverlege Jon Sundal er det nå en stabil situasjon på SUS. Per i går var det 13 innlagte på SUS som har fått påvist covid-19. Fem av disse får pasientene får intensivbehandling med respirator. 

– 26. mars ble det ikke innlagt nye pasienter som har testet positivt på covid-19 ved SUS. De to døgnene før ble det kun innlagt én pasient hvert døgn. Det kan tyde på at det er en begynnende gevinst av de restriksjonene som kom for 14 dager siden. Det kan se ut som at det flater ut litt, og da kan vi klare å forhindre den store bølgen vi hadde forventet i utgangspunktet, sier Sundal. 

Smittevernoverlegen påpeker at det tross alt er viktig at man fortsetter å holde trykket oppe i befolkningen – blant annet ved å holde god avstand, vaske hender eller bruke antibac.

LES OGSÅ: NHO-sjefen: – En tsunami over norske bedrifter