Stavanger

Førstegangskjøpere får 15 prosent rabatt på Teknikken-boliger

Det meste er klart for at gravemaskinene snart kan gjøre nye innhogg i Teknikken-tomten på Våland. Ineo Eiendom skal bygge 100 boliger i et klyngetun med en rekke ulike typer beboere. Førstegangsetablerere vil få 15 prosent rabatt!

Utvalg for by- og samfunnsutvikling (UBS) behandler torsdag et forslag til reguleringsplan for en kommunal tomt der Stavanger tekniske fagskole lå, på tomten sør for den relativt nybygde Teknikken barnehage, rett ved sykehusområdet og småhusbebyggelsen på Våland.

Det er arkitektene Helen & Hard som fremmer det private reguleringsforslaget på vegne av Ineo Eiendom, i samarbeid med det kommunale foretaket Stavanger Utvikling. Kommunen eier tomten. Prosjektet er basert på vinnerforslag fra INEO og Helen & Hard i en konkurranse utlyst av Stavanger Utvikling, og er ifølge saksdokumentene et pilotprosjekt for sosial bærekraft, med vekt på et beboer- og boligmangfold, attraktive møteplasser og fellesskap.

Fra skole til boliger

– Det har vært kjempekjekt og spennende å arbeide med dette prosjektet, der et tidligere skoleområde transformeres til boliger, og et eksempel på et godt offentlig-privat samarbeid. Det er bra for oss utbyggere at vi bedre forstår ønsker og behov som kommunen har, og det er bra for kommunen at de får se prosjekter mer fra vårt ståsted, sier markedssjef Roy Klungtvedt i Ineo Eiendom til RA.

Han mener et strengt regelverk kan være til hindrer for å bygge rimeligere boliger som dermed kan selges for lavere pris, som både er i kommunens og utbyggeres interesse.

De 100 boligene er planlagt plassert i klynge rundt seks frittstående bygninger som omkranser et tun. I det ene av bygningene bygges boliger for personer med funksjonshemninger. Ved boligene bygges det også en personalbase, i tillegg blir det vanlige leiligheter oppover i etasjene, og fem leilighetsblokker med fellesarealer.

Administrasjonen i kommunen ber politikerne godkjenne Ineo Eiendom og Stavangers Utviklings planer.

Frp-Sivertsen: – Stemmer for

Lederen i utvalg for by- og samfunnsutvikling, Kristoffer Sivertsen (Frp), er også fornøyd med reguleringsplanforslaget.

– Vi følger innstillingen fra kommunedirektøren og kommer til å stemme for å godkjenne planene, sier Sivertsen til RA.

Han mener utbyggingen ser lovende ut.

– Dette er et prosjekt som gir en veldig god utnyttelse av tomten, og som vil gi mange nye boliger av ulike typer i en god blanding av boliger og beboere, og jeg regner med at dette blir et ettertraktet prosjekt, sier utvalgslederen.

Roy Klungtvedt på Pynteneset, som får store endringer de neste årene.

Rabatt til nyetablerere

Klungtvedt trekker fram at 10 av leilighetene skal selges til førstegangs boligkjøpere.

– Disse ti boligene, spredt i ulike bygninger, skal selges med 15 prosent rabatt til førstegangsetablerere, med husbankfinansiering, etter avtale med Stavanger kommune. Kriteriene for å få kjøpe er ennå ikke ennå satt, men planen er at når boligene igjen skal selges, skal det skje med fratrekk av 15 prosent av markedsverdien. Beboerne vil da få likevel få med seg prisøkningen i perioden de bor der. Dette skal være boliger i ulike størrelser og med like god kvalitet som de andre boligene, også noen typiske familieboliger

Prosjektet vil ha ulike fellesarealer på noen hundre kvadratmeter.

– «Sammen» er et ord med grunntanken for dette prosjektet. Vi ønsker en best mulig samhandling med dagens naboer, og har endret på utformingen av utearealene for å invitere også dagens naboer til bruk av dem. Det er også arbeidet med å få bygningene til å passe inn i et miljø, og ikke bli én stor blokk på toppen av området, sier Klungtvedt.

Fellesarealer

Han viser til gode effekter fra for eksempel Eplestien, et Ineo- og Helen & Hard-samarbeidsprosjekt på Tasta.

– Der er det 107 boenheter, og i løpet av 2023 var treningssenteret besøkt rundt 150 ganger, med en gjennomsnittlig brukstid på rundt halvannen time, sier markedssjefen.

Uten at alt er detaljprosjektert ennå, lister Klungtvedt opp åtte gjestehybler, treningssenter, TV-stue, fellesverksted med utlånsordninger for utstyr og verktøy og utleiesal til forsamlinger som fellesarealer.

– Delingsordninger er miljøvennlige, i tillegg bidrar de til god sosial interaksjon mellom folk som bor der, sier Klungtvedt.

Prosjektet skal til endelig behandling i bystyret.

– Med normal framdriftsplan kan boligene stå ferdig i løpet av to til to og et halvt år. Vi har stor pågang av henvendelser allerede, sier markedssjefen.Mer fra Dagsavisen