Stavanger

Svake nyboligtall: - Vil påvirke hele boligmarkedet i de kommende årene

Nyboligtallene i 2023 er de svakeste som noen gang er målt på landsbasis. Og selv om nyboligsalget økte med 50 prosent i Rogaland i fjerde kvartal av fjoråret, så går igangsettingen av boliger kraftig ned også her. Det gir grunn til bekymring, mener organisasjonen Boligprodusentene.

2023 hadde de svakeste tallene som noen gang er målt for både salg av nye boliger og igangsetting av bygging, ifølge Boligprodusentene som slapp sine årstall tirsdag formiddag.

I desember 2023 lå salget av nye boliger 10 prosent under nivået i desember 2022 på landsbasis. For fjerde kvartal er det en nedgang på 18 prosent, mens nedgangen for hele året er 32 prosent.

Oppsving i Rogaland fjerde kvartal

Selv om årstallene for nyboligsalg for hele fjoråret i Rogaland viser nedgang, som de gjør i stort sett hele landet, så kan det ses en oppsving i andre halvår av 2023 og spesielt i fjerde kvartal, i alle fall når det gjelder salg av nye boliger i Rogaland.

I andre halvår ble 868 nye boenheter solgt i Rogaland, som er 20 prosent opp fra andre halvår i 2022.

568 av disse ble solgt i fjerde kvartal, som er en økning for årets siste kvartal på 50 prosent sammenlignet med 2022.

Samtidig bygges det færre nye boliger også i Rogaland, viser den ferske statistikken. 1240 nye boliger ble igangsatt i Rogaland i andre halvår av 2023. Det er en nedgang på 20 prosent stilt opp mot tallene fra samme periode i 2022.

Statssekretær i justisdepartementet, Lars Jacob Hiim, skriver at situasjonen med Covid-19 blant annet er en av årsakene til at relokaliseringsprossesen med Moria-barna. Foto: Justisdepartementet

Administrerende direktør i Boligprodusentene, Lars Jacob Hiim, betegnet 2023 som et kriseår, da organisasjonen presenterte sine tall tirsdag.

– Nå bygges det altfor få boliger, vi håper derfor at nyboligmarkedet vil snu i løpet av 2024, sier Hiim.

Fall på 40 prosent

Igangsettingen av bygging av nye boliger falt med 40 prosent fra 2022 til 2023. For leiligheter er fallet hele 51 prosent på landsbasis, viser den ferske årsstatistikken.

Det gir grunn til bekymring, mener Boligprodusentenes direktør.

– Vi må tilbake til bankkrisen på tidlig 90-tall for å finne tilsvarende svake tall for nyboligmarkedet i Norge. Den store befolkningsveksten nå forsterker boligkrisen, sier Hiim.

Han mener imidlertid at utviklingen er i ferd med å ta seg opp, men tror den samfunnsmessige utviklingen som pågår paralellt med kraftige nedbemanninger og flere konkurser i bygg- og anleggsbransjen kan fortsette inn i 2024.

– Den lave boligbyggingen vil påvirke hele boligmarkedet i de kommende årene. Krisen i nyboligmarkedet rammer alle som trenger bolig fremover. Underdekningen er stor, og det vil ta tid å snu utviklingen og få boligproduksjonen opp på et nivå som dekker boligbehovet, understreker Hiim.

---

Nyboligsalg i Rogaland:

 • Solgte nye boliger i 2023 er 1755 boenheter, det er 13 prosent under 2022.
 • Solgte nye boliger i andre halvår 2023 er 868 boenheter, det er 20 prosent over andre halvår i 2022.
 • Solgte nye boliger i fjerde kvartal 2023 er 528 boenheter, det er 50 prosent over fjerde kvartal 2022.

Igangsetting av nye boliger i Rogaland:

 • Igangsatte nye boliger i 2023 er 1813 boenheter, det er 24 prosent under 2022.
 • Igangsatte nye boliger i andre halvår 2023 er 1240 boenheter, det er 20 prosent under andre halvår 2022.
 • Igangsatte nye boliger i fjerde kvartal 2023 er 811 boenheter, det er 16 prosent under fjerde kvartal 2022.

Salg nye boliger - hele landet

 • Solgte nye boliger i fjerde kvartal 2023 er 3574 boenheter, det er 18 % under fjerde kvartal 2022.
 • Solgte nye boliger i andre halvår 2023 er 6234 boenheter, det er 22 % under andre halvår 2022.
 • Totalt antall solgte nye boliger i 2023 er 13.180 boenheter, som er 32 % under 2022.

Igangsetting nye boliger - hele landet

 • Igangsatte nye boliger i fjerde kvartal 2023 er 5325 boenheter, det er 28 prosent under fjerde kvartal 2022.
 • Igangsatte nye boliger andre halvår er 7825 boenheter, det er 37 prosent under andre halvår 2022.
 • Totalt antall igangsatte nye boliger i 2023 er 13.963 boenheter, som er 40 prosent under forrige tolvmånedersperiode.

---


Mer fra Dagsavisen