Stavanger

BPA: Private scorer best i undersøkelse i Stavanger

En fersk undersøkelse i Stavanger viser at mottakerne av brukerstyrt personlig assistent – BPA – i snitt er godt fornøyde. De fire private selskapene scorer best. – Jeg har friheten til å velge, sier Jorunn Sandal.

Helse og velferdspolitikerne i Stavanger får om kort tid på bordet en undersøkelse om ordningen med de som har brukerstyrt personlig assistent. Brukere og pårørende kan velge mellom kommunens egen tjeneste og fire private aktører.

Tallene viser at de som får tjenester av de private selskapene er langt mer fornøyde enn de som har tjenesten gjennom kommunens avdeling. I gjennomsnitt scorer AssisterMeg best (91) tett fulgt av Abri Dialogue (90), Human Care (89) og Prima Assistanse (87), mens Stavanger kommunes egen tjeneste scorer 79 (se andre detaljer i faktaramme).

– Kan velge

Jorunn Sandal, som er bosatt på Gausel, får tjenesten fra firmaet AssisterMeg. Hun er rammet av MS, og har hatt behov for hjelp siden 2001. Hun var da ansatt som geolog i BP, men måtte slutte helt i jobben i 2003.

Hun kan selv styre mye av tilbudet hun får gjennom AssisterMeg. Utgangspunktet er i en sum penger det private selskapet får fra kommunen, basert på det kommunale vedtaket om hvor mye BPA-hjelp den enkelte har rett på.

– Jeg har friheten til å velge assistenter, jeg velger hva assistentene skal hjelpe meg med, og jeg bestemmer på hvilke tidspunkter det skjer, sier Sandal til RA.

Er arbeidslederen

Hun peker på selv om AssisterMeg er arbeidsgiveren til assistentene, er det hun som er leder arbeidet, og selv kan prioritere for eksempel å kunne ha to assistenter når det er nødvendig på grunn av for eksempel reise, mot færre antall timer totalt sett.

– Da kan jeg lettere planlegge livet mitt, og også jeg skal kunne styre mitt eget liv, selv om jeg ikke kan bruke armer og bein, sier Sandal.

Også jeg skal kunne styre mitt eget liv, selv om jeg ikke kan bruke armer og bein.

—  Jorunn Sandal, BPA-bruker

Sandal er svært glad for at de borgerlige partiene sentralt fikk vedtatt fritt brukervalg, blant annet for BPA-brukere. I Stavanger kommune har det vært fritt brukervalg for BPA-brukere siden 2016.

Hun fikk tidlig BPA-tilbud gjennom den ideelle organisasjonen Uloba, og har også mottatt BPA av kommunens egen tjeneste.

– Friheten jeg får gjennom AssisterMeg er veldig viktig for meg, sier Sandal.

Tak på utgifter

Hun peker også på at Stavanger kommune setter et tak på 6 kroner per vedtakstime til å dekke utgifter for eksempel hvis hun og en assistent er på restaurant, mens AssisterMeg ifølge Sandal ønsker å sette av 6 prosent av potten til dette formålet.

– Det kan AssisterMeg gjøre i andre kommuner, og jeg synes det er hårreisende at det ikke kan skje i Stavanger. For kommunen betyr det jo ingenting økonomisk, AssisterMeg får samme tilskudd uansett, sier Sandal.

– Bør være statlig

Hun mener at hele BPA-ordningen i Norge burde vært organisert og finansiert på statlig nivå.

– Behovet er langt større enn tilbudet, og det er forferdelig at BPA-brukere skal være prisgitt økonomien og prioriteringene på helsebudsjettene i den enkelte kommune, sier Sandal, som mener at BPA-brukerne burde kunne velge blant aktører over hele landet, ikke bare firmaene som de ulike kommunene peker ut.

– Kjemien viktig

Assistenten Hanga Bielik var på plass i Sandals leilighet da RA var på besøk, Bielik er en av de ansatte som BPA-brukeren har valgt å bruke mye.

– Det setter jeg pris på, for kjemien mellom meg og brukerne er viktig i denne jobben, sier Bielik.

Får også kritikk

I kommuneadministrasjonen skal det nå tas grep for å bedre det kommunens eget BPA-tilbud.

Kommunalsjef for helse og omsorg i kommunen, Helge Dragsund, peker på at scoren er svært god også for kommunens egen BPA-tjeneste i indeksene «helhetlig», «respektfull behandling» og «pålitelighet».

– Tilbakemeldingene totalt sett er gode, sier Dragsund til RA.

Han vet ikke helt hvorfor kommunens tjeneste ligger lavere for «medvirkning» og «informasjon og tilgjengelighet».

– I dialogene våre ansatte har hatt med arbeidslederne (brukerne eller deres pårørende, journ.anm.) får vi melding om at mye er bra, og at det har vært bedring i det siste, sier Dragsund.

Undervisning og kurs er blant satsingsområdene.

– Vi har tatt grep og jobber tettere med arbeidslederne, det holdes for eksempel kurs i disse dager. Det gis også opplæring i bruk av digital vaktbok, og det tilbys hjemmebesøk, blant annet for å avklare roller og forventninger, sier Dragsund.

---

FAKTA

 • Sentio AS har i mai og juni laget en brukerundersøkelse om tilbudet på BPA-tjenester på oppdrag fra Stavanger kommune.
 • Det var i den perioden 116 personer som fikk BPA i Stavanger.
 • Kommunen har hatt fritt brukervalg siden 2016.
 • Fire selskaper, Abri Dialogue, AssisterMeg, Human Care og Prima Assistanse leverer tjenestene, i tillegg til Stavanger kommunes egen avdeling.
 • Her er noen av funnene fra analyseinstituttet Sentio, der en 1-6-skala fra de ulike svarskjemaene er regnet om til 0 til 100-resultater:
 • I en oppsummerende helhetlig vurdering får tilbudet samlet en score på 88 av 100.
 • Innen helse- og velferdsområdet er Stavanger kommunes mål at tilfredsheten skal ligge på 80 poeng eller høyere. Grensen for hvor lav score som er akseptabel er satt til 70 poeng. Dersom verdien faller under dette nivået, skal tiltak iverksettes.
 • Det er få systematiske forskjeller, med unntak av at menn gjennomgående setter scoren 2–6 poeng høyere enn kvinner.
 • Resultatene er delt inn fem underpunkter: BPA-tjenesten, informasjon og tilgjengelighet, medvirkning, pålitelighet og respektfull behandling.
 • I gjennomsnitt scorer AssisterMeg best (91) tett fulgt av Abri Dialogue (90), Human Care (89) og Prima Assistanse (87), mens Stavanger kommunes egen tjeneste scorer 79.
 • I indeksen «Helhetlig» scorer Abri Dialogue (93) best, etterfulgt av Human Care (88) og Prima Assistanse (85) og Stavanger kommune (85). (AssisterMeg utelatt her p.g.a for få respondenter)
 • I indeksen «Medvirkning» er forskjellene store, og her kommer kommunens egen tjeneste svakt ut i sammenligningen. AssisterMeg scorer best (95) fulgt av Abri Dialogue (89), Human Care (89) og Prima (88), mens Stavanger kommune er nede på 69. I indeksen «informasjon og tilgjengelighet« er tallene disse: Human Care 88, Prima Assistanse 87, Abri Dialogue 84 og AssisterMeg 80. Kommunens tjeneste scorer 73. Tema som tas opp i disse to kategoriene er om forhold som brukeren er misfornøyd med kan tas opp med leverandør og arbeidsledere, om informasjonen er god nok, om vedtak ved lett å forstå, om det er lett å få kontakt med Helse- og velferdskontoret og BPA-leverandøren og om nødvendig veiledning gis.
 • Brukerne er i det store og hele godt fornøyd, det oppsummerende spørsmålet om hvor fornøyde brukene er, får en score på 88. Alle indekser scorer mellom 83 og 88 poeng, og tilfredsstiller kravet til brukertilfredshet med god margin.

---

Nyeste fra Dagsavisen.no: