Stavanger

Dyrere renovasjon: – Forstår økende byrde

Kommunedirektør Per Kristian Vareide har lagt fram forslag til hvor mye det skal betales i avgifter på vann, avløp og renovasjon for Stavangers boligeiere neste år. Renovasjonsavgiften øker med 11 prosent.


Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Kommunedirektør Per Kristian Vareide la fram sitt forslag til handlings- og økonomiplan (HØP) for de neste fire årene i Stavanger Hall på Hotel Clarion fredag formiddag, og det vil altså bli 11 prosent dyrere å bli kvitt søppelet sitt.

Det skjer som kjent i en tid der familieøkonomien er presset for svært mange i Stavanger.

– Jeg har ingen problemer med å forstå at det for husholdninger kan være nok en stein til byrden, men så er det slik at i Norge har man vedtatt prinsippet om selvkost for de kommunale avgiftene, sier Vareide til RA.

Kommunen kan subsidiere vannavgift, men for renovasjon gjelder prinsippet om at forurenser skal betale det det koster.

For en del typer tjenester, de kommunale avgiftene er til selvkost, egentlig, innbyggerne bestla, det er et eksp forbud mot å tjene penger påd et. Når IVAR ny hovedvannledning, lån, renter, øke, renovasjon prinsippet om at forurenser skal betale for det.

– Det vil være mulig for kommunen å subsidiere vannavgift, men vi må ta det fra et sted. Da vil det være fra for eksempel helsetilbud, grunnskole eller andre kommunale tjenester, Det vil være en politisk avveining, sier Vareide.

Her er andre endringer enn avgiften på vanlig husholdningsrenovasjon:

Ordning med brukdsdel-hyttecontainer (abonnenten bringer selv avfallet til nærmeste container):

  • Kr 2470 (økning kr 245)

Ordning med egen restavfallsbeholder (kun for hytter som ligger langs tømmerute for husholdningsavfall):

  • Kr 3207 (økning kr 318) for 140-liters beholder
  • Kr 4303 (økning kr 426) for 240-liters beholder
  • Kr 8141 (økning kr 807) for 660-liters beholder

Forslaget til drifts- og investeringsbudsjett skal nå drøftes i de ulike partigruppene, før formannskapet behandler saken. Kommunestyret avgjør i desember.

Nyeste fra Dagsavisen.no: