Stavanger

Alexander Kiellands gravsted skal få et løft

Alexander Kiellands gravsted på Lagård gravlund skal rustes skikkelig opp. Administrasjonen i kommunen og politikerne har allerede fått på plass et opplegg.

Kunstneren Ingvild Bolme og Høyre-politikerne Line Møllerop og Kjell Erik Grøsfjeld tok i starten av august initiativ til å sette i stand Alexander L. Kiellands gravsted, og RA omtalte saken. Administrasjonen i kommunen fulgte opp i etterkant av et formelt spørsmål levert inn av Grøsfjeld. Et enstemmig korps politikere har i etterkant vedtatt og legge til rette for formidling av Kiellands liv og virke ved graven, og bidrar til at det blir et verdig minnested.

Det står ingen dato om når Kielland ble født eller når han døde på steinen. Det er heller ingen informasjonstavle ved graven om hvem Alexander Kielland var og hva ha betyde for byen.

– Det er veldig positivt at administrasjonen raskt fremmet en egen sak, nå er det gang på det, sier Grøsfjeld til RA.

– Første steg

Han peker på at Stavanger som by ikke har prioritert å ta vare på den historiske arven etter mannen som ble regnet som en av de fire store i norsk litteratur, og peker på at både forfatterens bolig på Madla og arven etter teglfabrikken han var bestyrer av, er steder som kan flyttes fram i lyset.

– Det er viktig å få fram Alexander L. Kielland bedre enn vi har gjort til nå. Forbedring av gravstedet på Lagård gravlund er et første steg, sier Høyre-politikeren.

Ny tekst på støtten?

Kommuneadministrasjonen har vært i dialog med Lagård gravlund, som har stilt seg positiv til å sette i stand graven i forbindelse med 175-års-jubileet i 2024. Det påpekes at det må tas hensyn til vernebestemmelser til de historiske rammene som gjelder på Lagård. Det ble også foreslått at Kiellandsenteret skulle gå i dialog med Byantikvaren og bestyrerne av gravplassen å undersøke om det var mulig, lovlig og forsvarlig å sette ny tekst på gravstøtten.’

Leder for Kiellandsenteret, Hannah Skeie Ersland, opplyser at foreløpige undersøkelser tyder på at gravstøtten ikke bør endres, da det er et viktig kulturminne.

– Kjelder – avisutklipp og bilete (...) viser at steinen på Lagård vart reist av Stavanger kommune, og avduka i 5. oktober 1911. Det er same steinen som står der i dag. Det stod opphavleg eit smijernsgjerde rundt heile grava, melder Ersland overfor kommuneadministrasjonen og Utvalg for miljø og utbygging (UMU), som ble informert om saken i onsdagens møte.

– Verdig grav

Ingvild Bolme peker på at det nå ser ut til å bli en balansegang mellom begrensninger om verneinteresser og arbeidet med å ruste opp gravstedet og gravstøtten.

– Arbeidet har nå gått raskt, og det er kjempefint at politikerne fattet et enstemmig vedtak. Det viktigste er at det blir en verdig grav, og at det blir presentert som et kulturminne, sier Bolme.

Hun peker på at gravstøtten er skeiv, at røttene på gravstedet må fjernes, og at smijernsgjerdet bør reddes fra å bli helt ødelagt. Hun peker også på at teksten på gravstøtten er mangelfull.

– Det er en grav, og det bør i det minste stå fødselsdato og dødsdato, sier kunstneren.

Ønsker plan

Leder i UMU, Rune Askeland (MDG) peker på at det ikke er nye system for å sikre at kulturminner vedlikeholdes godt i Stavanger kommune.

– Det er litt spesielt at en grav som denne kan få stå og forfalle. Vi må også ha en bakhodet at det er andre kulturminner i byen, og jeg ønsker at vi får på plass en plan for vedlikehold av disse kulturminnene, sier Askeland.

UMU vedtok onsdag enstemmig at kommunedirektøren skal legge fram en sak som viser hvordan en kan sikre kontinuerlig vedlikehold av kommunens kulturminner.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

.


Nyeste fra Dagsavisen.no: