Stavanger

Storsatning på gamle fabrikktomter i Ryfylkegata

Stavanger Investering planlegger en trinnvis utbygging som kan gi rundt 1000 kontorarbeidsplasser mellom Haugesundsgata og Ryfylkegata. Politikerne har satt et foreløpig godkjent-stempel på planene.