Stavanger

Kommunen: - Nå er det Kvernevik sin tur

Stavanger har de siste årene gjort ekstra i levekårsutsatte områder på Storhaug og Hillevåg. Nå er det Kvernevik som skal få et områdeløft.

Kvernevik har allerede fått en del: Helt nytt bydelshus ble åpnet i april i år. Bydelshuset har også legesenter. I 2016 fikk Kvernevik ny svømmehall. Ny skole og flerbrukshall skal være på plass i 2027.

Nå kommer det altså mer til Kvernevik. Det skriver Stavanger kommune på sin nettside.

– Vi ønsker å legge til rette for flere møteplasser og bedre oppvekstvilkår, og støtte lokale ideer og initiativer. Folk i Kvernevik skal få oppleve at kommunen tar utfordringene på alvor og sikrer en god nærmiljøutvikling, sier Line Møllerop, som er prosjektleder for det nye områdeløftet som starter opp til høsten.

Områdeløftet bringer med seg ekstra pedagoger og familieveiledere, bedre fritidstilbud gjennom blant annet økte åpningstider på fritidsklubben, og fysiske tiltak som belysning og utbedring av grøntområder og gang- og sykkelveier.

Det blir også pengestøtte til tiltakslystne velforeninger og andre som vil skape tilbud og møteplasser i nærmiljøet, og en egen støtteordning for gründere med ideer som kan løse utfordringer i nabolaget.

Områdeløftet innebærer alt fra datahjelp og bydelshus-kafé, til tiltak rettet mot barn i lavinntektsfamilier.

Det nye områdeløftet i Kvernevik er forankret i en temaplan som ble enstemmig vedtatt i kommunestyret 22. mai. Temaplanen lister opp 44 konkrete tiltak for de neste fem årene.

Temaplanen inneholder fire innsatsområder som skal møte Kverneviks behov i planperioden. Disse er:

  • Tidlig innsats i oppveksttjenestene
  • Gode bomiljø og ferdsel
  • Sosiale møteplasser og sosialt entreprenørskap
  • Innbyggerdialog og medborgerskap

– Underveis vil vi måle om tiltakene fungerer, eller om vi bør gjøre endringer. I fjor svarte over 1000 innbyggere i Kvernevik på hva de er fornøyde med, og hva som kan bli bedre. Allerede neste år vil vi følge opp med en ny undersøkelse, sier Line Møllerop.


Nyeste fra Dagsavisen.no: