Stavanger

– Vinner ikke valget med gratis buss: Derfor biter ingenting på velgerne

Ap-regimet i Stavanger vinner ikke kommunevalget med å gi gratis buss 2,5 måned før velgerne går til urnene, mener statsviter Svein Erik Tuastad, som også forklarer hvorfor gratis SFO, gratis skolemat og rabatterte tannhelsetilbud tilsynelatende ikke vinner velgerne. Valgkampleder i Ap, Dag Mossige, har planen klar.

Fra 1. juli blir det gratis kollektivtransport for folk som bor innenfor kommunegrensene til Stavanger. Flertallspartiene, med Ap i spissen, legger 200 millioner kroner på bordet og betaler billetten til alle sine innbyggere fram til sommeren 2024.

11. september er det kommune- og fylkestingsvalg. Meningsmålinger har vist at Ap og deres politiske allierte ser ut til å miste makten i Stavanger. Er gratis kollektivtransport er desperat forsøk på å bli likt og vinne velgerne?

– Gratis buss og tog er valgflesk, men det er godt valgflesk. Det er politikk som blir lagt merke til. Som mange liker. Som gjelder mange, spesielt blant de unge. Ja, det er en god måte å bli likt på, sier Svein Erik Tuastad.

– Langt igjen i Stavanger for Ap

– Men vil det vinne valget for Ap?

– Nei, det tror jeg ikke. Det vil ikke være avgjørende for valget. Grunnen til det er at Ap har en fjerdedel av sine velgere på gjerdet. Ap kan komme opp noen prosent, men det er langt igjen i Stavanger for Ap. De nasjonale forholdene spiller mer inn enn hva Ap gjør lokalt. Dersom Ap og Jonas Gahr Støre gjør det bedre nasjonalt, vil det gå bedre for Kari Nessa Nordtun og Ap i Stavanger, svarer statsviteren ved UiS.

Tuastad sier Kari Nessa Nordtun er en populær ordfører. Godt likt av mange. Han mener Ap har markert seg godt. Likevel vil det ikke være nok, fordi Ap nasjonalt er så upopulære.

– Kari er godt likt, men sliter med å vinne velgerne. Det viser hvor viktig nasjonal politikk er. Velgerne går til høyresiden for å få uttrykk for sin frustrasjon på ting som er på nasjonalt plan. Det er den viktigste forklaringen på at Høyre går fram i Stavanger, sier Tuastad og fortsetter:

– Skal Ap lykkes i Stavanger, må det skje noe nasjonalt. Kari gjør en god jobb lokalt, men hun er avhengig av drahjelp fra Støre. Den hjelpen har hun ikke fått ennå. Det er vanskelig, men ikke umulig at det skjer før høstens valg. Det er uansett for tidlig å avlyse valget allerede nå.

Valgforsker Svein Erik Tuastad ved Universitetet i Stavanger.

Noe av det Ap har gjort

Dagens regime i Stavanger vant valget i 2019, og Ap fikk ordføreren etter 25 år med Høyre-styre i oljehovedstaden. Siden 2019 har Ap og posisjonen rullet ut en rekke tiltak som tilsynelatende ville bli tatt godt imot av velgerne. Her er noen eksempler:

  • Helt gratis SFO for førsteklassinger og billigere for 2.–4. klasse.
  • Flere skoler har gratis skolemat. Ordningen startet skoleåret 2020/2021, som et prøveprosjekt med skolene Kvernevik, St. Svithun og Smiodden. Siden har flere skoler blitt tatt inn i ordningen, som til høsten vil gjelde 22 skoler. Bevilgningene til skolemat kommer i tillegg til den øvrige storsatsingen på skolene. Driftsrammene for skolene er styrket med 100 millioner kroner årlig
  • Gratis tannlege til alle under 21 år, de på 21 og 22 år betaler 50 prosent – pluss støtteordninger for personer med dårlig råd.
  • Økt grunnbemanning på flere sykehjem.
  • Gratis trygghetsalarmer.

– Bryr seg for lite

– Hvorfor biter ikke det som dagens flertall har gjort i Stavanger på velgerne?

– Folk kobler ikke slike velferdstilbud til politiske partier. Folk tenker at det er noe politikerne fikser. Mange har en oppfatning at det ikke har noe å si hvem som styrer i kommunen. Så er det mange som ikke merker det. Alle har ikke barn i SFO-alder. Det er ikke alle skoler som har skolemat, svarer Tuastad.

– Er det et problem at folk ikke bryr seg om lokalpolitikk?

– Forskjellene på hvem som styrer er få. Jo mer som står på spill for folk, jo mer er folk interessert i politikk. Men det er det som skjer i politikken nasjonalt som folk er mest bevisste på. Det blir vanskeligere for partiene å markere seg lokalt, svarer Tuastad.

Dette er planen til Arbeiderpartiet

Dag Mossige, gruppeleder i og valgkampleder i Stavanger Ap, er enig i at nasjonale forhold har satt lokalpolitikken i skyggen: Koronapandemi, krig i Ukraina, prisøkning, inflasjon og høye strøm-, mat og drivstoffpriser.

– Klart det har vært en krevende periode. Pandemien kom kort tid etter vi vant valget. Etterpå kom økende priser og strømkrise. Likevel har Ap ligget høyere på meningsmålingene lokalt enn Ap har gjort mange andre steder i landet. Men selvsagt ønsker vi at oppmerksomheten skal dreie seg fra nasjonale saker til lokale saker, sier Mossige.

Når det nærmer seg valget, tror han folk er mer opptatt av lokalpolitikken og hvem som vil hva i Stavanger.

– Jeg tror ikke folk er i valgkampmodus ennå. Men når de store, tunge negative sakene går bort – for eksempel strømprisene som er i ferd med å stabilisere seg – så tror jeg folk blir mer opptatt av lokalpolitikken igjen, mener Mossige.

Tre hovedområder

Som valgkampleder vil han konsentrere seg om tre hovedområder i valgkampen:

– Ikke miste Kari som ordfører. Folk må forstå at dersom de fortsatt vil ha Kari Nessa Nordtun som ordfører, så må de stemme Ap.

– Det andre er at vi har svart på mange utfordringer, som blant annet SUS-finansieringen – en lokal seier på landsmøtet.

– Det tredje er at folk må føle at noe står på spill. Jeg tror ikke folk er klar over at de tingene vi har innført, kan bli fjernet dersom andre vinner valget. Vår jobb i Ap de neste månedene er å i vise folk hva som står på spill. At trygghetsalarmer, gratis SFO, skolemat, sykehjemsbemanning og andre tiltak kan reverseres. En må ikke ta ting vi har innført for gitt. Det må vi jobbe med å få folk til å forstå.

– I dag sier vi skole. Vi sier ikke gratis skole. Ap ønsker universelle ordninger for alle. Velferdsstaten skal ikke bare for dem med dårlig råd. Velferdsstaten skal være for rike også. De rike må også få goder. Ellers vil de ikke føle at de får noe igjen når de betaler skatt. Universelle ordninger skaper fellesskap. At vi går på de samme skolene, har det samme helsevesenet – fattig eller rik. Å ha behovsprøvde ordninger er ikke alltid like treffende. Det er stigmatiserende og dyrt byråkratisk – fordi noen må sjekke om du er fattig nok til å motta de ulike tjenestene. Er ordninger universelle, får alle, punktum, sier Mossige, som tror folk vil legge merke til – og bry seg om – det Ap har gjennomført før stemmeseddelen puttes i valgurnen og at det blir fure nye år med Ap.

Gruppeleder i Stavanger Ap, Dag Mossige, ønsker å gi kommunene vetorett ved etablering av privatskoler.

---

Dette er saken:

Mandag 22. mai kom posisjonen i Stavanger (Ap, Folkets parti, Rødt, MDG, SV og Sp) med nyheten om at de legger 200 millioner kroner på bordet og gir alle som bor i Stavanger kommune gratis kollektivtransport fra 1. juli. Ordningen, som ble vedtatt i kommunestyret samme dag, skal vare fram til sommeren 2024.

Beløpet 200 millioner kroner er flertallspartienes foreløpige beregninger, og er basert på Stavangers andel av billettinntektene til Kolumbus.

Pengene hentes fra Stavangers disposisjonsfond, kommunens egen «sparekonto». Fondet er på to milliarder kroner. Halvparten er bundet opp mot pensjon. Én milliard er frie midler. Posisjonen sier millionene kommer fra høye skatteinntekter fra innbyggere med godt betalte jobber og næringslivet, som ifølge posisjonen går «som det griner».

Kommunedirektøren i Stavanger sa i mandagens kommunestyre at det blir utfordrende å få til

Målet med gratis kollektivtransport er at det skal få flere til å parkere bilen slik at klimaavtrykket blir mindre og rushtidsavgift kan unngås for bilistene. Dersom Stavanger ikke oppnår nullvekstmålet på biltrafikk, blir rushtidsavgiften innført igjen fordi Stavanger mister 50 millioner kroner i statlig støtte.

Transportøkonomisk Institutt mener gratis kollektivtransport ikke vil redusere biltrafikken og at bilbruken påvirkes nesten ikke av kollektivpriser. Rutenett og frekvens på avganger og tid fra å komme seg fra A til B er viktigere enn prisen, mener Transportøkonomisk Institutt.

Gratis buss, tog og båt har fått blanda reaksjoner hos opposisjonen. Høyre kaller det uansvarlig politikk, og vil bruke pengene på skole, barnehage, eldreomsorg, sykehjem, idrett og kultur. Venstre er positive og stemte for forsalget i kommunestyret.

Ordførerne i Sandnes og Sola har sagt at de ikke kommer til å gi gratis kollektivtransport til sine innbyggere.

Siden Ap overtok ordførerkjedet i 2019 – etter 25 år med Høyre-styre i Stavanger – har posisjonen rullet ut gratis SFO til førsteklassinger, gratis skolemat til

---

Mer fra Dagsavisen