Stavanger

Mange smarte muligheter med veisensor

Tryggere skoleveier og smartere strøing på vinteren er noe av mulighetene de nye veisesnorene gir Stavanger kommune og innbyggerne.

Stavanger kommune installerer i disse dager 30 nye veisensorer rundt i kommunen. Sensorene gir kommunen mange muligheter.

Sensorene kan blant annet telle antall kjøretøy som kjører i en gate og hvor fort bilene kjører. Denne informasjonen kan brukes til å vurdere sikkerhetstiltak på skoleveier.

Dersom en innbygger klager på mye trafikk i sitt nærområde, kan kommunen enkelt måle trafikken i området og hvor fort det kjøres og om det er behov for tiltak – for eksempel fartsdumper eller ikke.

Måler fart og bakketemperatur

Sensorene måler også lufttemperatur, bakketemperatur og saltnivå på veien. Dette gir kommunen informasjon om når det er glatt på veiene og når det må strøs og saltes.

– Dette sparer kommunen for mange ressurser. Før måtte man fysisk måle trafikk og hastighet over flere dager. Nå er de informasjonen lett tilgjengelig i appen til sensorene. Når det kommer til salting og strøing slipper man at folk må kjøre rundt og sjekke veier i ulike områder. Sensoren måler når det er behov for mer salting. Slik slipper man for mye salting – som er godt for miljøet – samtidig som kommunen sparer tid og penger og har ressurser som kan brukes på andre ting, forteller Terje Rygh, som er rådgiver for smartbyavdelingen i Stavanger kommune.

– Sensorene gir mer data og informasjon enn vi har hatt før, som gjør at vi kan ha en bedre funksjonell hverdag for våre ansatte, sier Rygh.

Veisensoren er cirka 25 centimeter dyp og 12 centimeter bred. Sensoren kan måle antall kjøretøy, farten og bakketemperatur i veien.

Pushvarsler når det er glatt?

Kanskje kan vi få det til slik at innbyggerne kan få pushvarsler på telefonen når det er glatt.

—  Terje Rygh, smartbyavdelingen i Stavanger kommune

Sensorene vil også være nyttig for innbyggerne.

– Kanskje kan vi få det til slik at innbyggerne kan få pushvarsler på telefonen når det er glatt en morgen. At de bø la sykkelen stå eller være ekstra forsiktige på veiene. Det er mange muligheter i fortsettelsen.

Rygh poengterer også at de i starten ikke kommer til å stole blindt på sensorene.

– Vi er fremdeles i testperioden. Vi sjekker om informasjonen sensorene gir faktisk stemmer. Også framover blir det testing. På sikt vil man trolig få en teknologi som er så sikker at vi kan kjøre ut en storskala løsning, sier han.

Stavanger kommune skal installere 30 sensorer. I tillegg har de opsjon på å kjøpe 24 nye sensorer av den nederlandske produsenten. Hver sensor koster kommunen 6500 kroner. En overkommelig kostnad, mener Rygh.

– Sensorene gjør at vi sparer arbeidstimer, penger, skåner miljøet og hindrer flere ulykker på glade, glatte dager, sier Rygh.

Her har de kommet

I høst ble det installert veisensorer blant annet i Auglendsbakken, Klubbgata og Bergelandsgata. Nylig ble det installert i Eiganesveien. Rygh forteller at trafikkerte gater der det er størst fare for konflikt mellom harde og mye trafikanter, som skoleveier, vil bli prioritert.

Sensorene er cirka 25 centimeter dyp og 12 centimeter bred. Sensoren måler den magnetiske massen i motoren til kjøretøyet som passerer. Rygh forsikrer om at personvernet er ivaretatt.

– Kommunen klarer ikke se hvem som kjører bilen, hvilken farge bilen har, registreringsnummeret. Vi kan ikke samle inn personlig data, understreker Rygh.

Veisensor-prosjektet er initiert av Digi Rogaland og finansiert med midler fra Statsforvalteren i Rogaland. I 2022 ble veisensorer installert i fire kommuner i Rogaland: Stavanger, Gjesdal, Sola og Tysvær.

En helt ny veisensor er installert i Eiganesveien. Terje Rygh (midten) og Michal Laszczak og Rafael Tuszy i idrett og miljø er fornøyde.

Mer fra Dagsavisen