Stavanger

Filmen om barnevernet i Stavanger: – Alle jeg har snakket med i det indiske miljøet deler det samme synet som meg

– Alle jeg har snakket med i det indiske miljøet deler det samme synet som meg, sier Sutapa Sen Biswas i Indian Society of Rogaland. Muslimsk fellesråd opplever at det finnes en del sterk iboende bekymring blant noen muslimer. Litauisk forening sier det var mer støy noen år tilbake.

Tidligere denne måneden var det premiere på Bollywood-filmen «Mrs. Chatterjee Vs Norway». Filmen er basert på en barnevernssak fra Stavanger, som utstilte seg i 2011 og 2012. Et indisk par ble fratatt sin to år gamle sønn og fem måneder gamle datter. Saken fikk stor oppmerksomhet i India, og flere medier refererte saken som «The Nightmare in Norway», på norsk: «Marerittet i Norge».

Sutapa Sen Biswas er styremedlem og tidligere president i Indian Society of Rogaland. Hun reagerer på måten filmen framstiller det norske barnevernet og at filmen skaper et uriktig bilde av Norge.

– Jeg har bodd i Norge i 15 år og synes dette er det beste landet å fostre opp barn og det beste landet for barn å vokse opp i. Filmen beskriver ikke virkeligheten. Filmen har mange faktafeil og utelater viktig informasjon om saken og hva som var årsakene til at barna ble fratatt foreldrene, sier Sen Biswas til RA.

«Mrs. Chatterjee vs. Norway» har allerede i løpet av én helg slått rekorder for Bollywood-filmer i Norge.

Biswas synes filmen er villende og skadelig for Norges omdømme. Biswas støtter ikke filmen, og tror mange indere i Stavanger, Rogaland og Norge er enig med henne.

– Indere trives godt i Rogaland

– «Alle» i det indiske miljøet, venner, familie og folk jeg kjenner og har snakket med, deler det samme synet som meg. De har barn i barnehager, på skoler som er med på aktiviteter. Folk trives veldig godt i Rogaland. Jeg kjenner ikke til noen som har hatt problemer med barnevernet eller som er skeptiske til systemet, forteller Sen Biswas.

Indian Society of Rogaland har rundt 550 medlemmer.

– På grunn av et godt arbeidsmarked er det flere indere som kommer til Stavanger-området, sier Sen Biswas.

Hun mener filmen kan få befolkningen i India til være negative til Norge.

– Den norske ambassaden har gått ut og forklart sitt syn på saken. Indere som bor i Norge har gitt uttrykk for at filmen ikke skildrer virkeligheten, sier Sen Biswas.

Gunnar Toresen var barnevernssjef i Stavanger da saken pågikk. Han ønsker ikke å uttale seg om filmen overfor RA, og henviser til tidligere intervju han har gitt til Dagsavisen, og nåværende barnevernssjef Jakob Bråtå. Bråtå tiltrådte høsten 2022.

Barnevernssjefen: – Er mer opptatt av omdømmet vårt i Stavanger enn i India

– Hva Bollywood gjør for stå for deres regning. Jeg er mer opptatt av omdømmet vårt i Stavanger enn i India. Hvordan saken, filmen, påvirker omdømmet til Norge i utlandet har jeg ikke nok kunnskap om det indiske samfunn til å si noe om. Jeg er opptatt av at barn og unge og familiene i Stavanger skal få den hjelpen de trenger til rett tid, sier Bråtå.

I barnevernsutvalget utredning som nylig ble lagt fram, påpeker utvalget blant annet at det er forholdsvis høy tillit til barnevernet i det norske samfunnet, dersom det sammenlignes med situasjonen i andre land.

Jakob Bråtå, barnevernsjef i Stavanger kommune er opptatt av å bygge bruer til de utenlandske miljøene i byen.

Samarbeider med utenlandske miljøer

Bråtå har kun hatt jobben siden oktober i fjor, men Bråtå har ikke inntrykk av at utenlandske miljøer er redde eller skeptiske til barnevernet i Stavanger.

– Det er ikke noe grunnlag for å si at forholdet til minoritetsmiljøene er dårlig. Vi har et godt samarbeid. Barnevernet ønsker å bygge bruer. I februar hadde vi en konferanse hvor mange utenlandske lag og foreninger deltok. Det handler om å bygge tillit, opplyse, lære og forstå hverandre og forskjellige kulturer. Om man får en bekymringsmelding så er det en vanskelig sak uansett nasjonalitet eller etnisk bakgrunn. Det er viktig å vise respekt og medvirkning, sier Bråtå.

– Dessverre er det slik at det er de negative sakene som havner i mediene. Solskinnshistoriene er der også, men den får ikke offentligheten høre om. Det er ikke noe frustrerer meg. Jeg er synes heller det er superviktig at vi i hverdagen gjør mye bra – selv om vi ønsker å bli bedre på alt.

Muslimsk fellesråd i Rogaland: – En døråpner

Ra har vært i kontakt med kontaktperson i Muslimsk fellesråd i Rogaland (MFR), Summer Ejaz. Siden organisasjonen er en sammenslutning av flere muslimsk organisasjoner i Stavanger og Sandnes, velger MFR å sende et skriftlig svar på e-post.

«Det er veldig vanskelig å komme med en generalisering om hvorvidt alle muslimer har frykt og mistillit til barnevernet eller ikke, siden dette kan variere veldig basert på personlige opplevelser og kulturelle forskjeller. MFR opplever imidlertid at det finnes en del sterk iboende bekymring blant noen muslimer, på lik linje med mange andre som har ytret det samme om barnevernet i Norge, uavhengig av religiøs eller etnisk tilhørighet».

«De fleste muslimer kommer til landet som flyktninger fra krigsherjede land. En lang reise de velger å ta for å sikre seg selv og barna sine en god og levedyktig framtid. Det er viktig å merke seg at det å ha en frykt eller mistillit til barnevernet som oftest har bakgrunn i, at disse foreldrene har en annen oppfatning av situasjonen som følge av den ulike kulturelle bakgrunnen og erfaringer de har med offentlige etater i sine hjemland».

Videre skriver MFR at mye av usikkerheten blir gjort kjent gjennom bekjente eller mediene.

«Når man da som en minoritet kommer i møte med dette store offentlige apparatet, er det flere som er kjappe med å tenke verst tenkelig utfall».

I 2012 inngikk MFR en samarbeidsavtale med barnevernet i Stavanger. Målet var å byge bruer.

«Det ble satt inn tiltak som var viktig i arbeidet med å jobbe sammen for et bedre barnevern og tillitsbyggingen i det muslimske miljøet», skriver MFR, som videre forteller at de har jobbet aktivt sammen med barnevernet gjennom flere år og at det er arrangert samlinger, temakvelder, erfaringsutveksling og seminarer for foreldre som ønsker informasjon om norsk barneoppdragelse, og om å leve i er flerkulturelt samfunn – samt barnevernets samfunnsoppdrag.

«Samarbeidet med Stavanger barnevernet har vært en døråpner, som har ført til gode samarbeid med andre barnevernstjenester i nabokommuner. MFR har i dag samarbeidsavtaler med ti kommunale barnevernstjenester i fylket».

Dette har styrket tilliten, ifølge MFR, som også legger trykk på viktigheten med å ha et barnevern som jobber kontinuerlig med sin interkulturelle kompetanse.

Litauisk forening: – Mer bråk før, nå er det rolig

På midten av 2010-tallet var norsk barnevern en av de største nyhetssakene i Litauen. Norske myndigheter ble beskyldt for å nærmest stjele barn fra litauere i Norge.

Leder for Litauisk Forening i Rogaland, Salius Trepekunas forteller at det var verre før.

– For rundt ti år siden var det mange saker i mediene, om litauere som hadde problemer med barnevernet i Norge. Vi i Litauisk forening var bisto i flere saker, med å opplyse, informere og forhindre misforståelser. Det var flere saker – verre – andre steder i Norge enn her lokalt og i Rogaland. Dette har roet seg veldig. De siste seks-sju årene kan jeg ikke huske at det har vært noen saker – ikke som vi har vært involvert i eller har kjennskap til, sier Trepekunas til RA.

Om litauere i Rogaland har tillit til barnevernet er vanskelig å svare på.

– Jeg kan bare svare for meg selv. Det har ikke vært noe tema. Mitt inntrykk er at litauere har et nøytralt forhold til barnevernet, sier Trepekunas.

---

Dette er saken:

Bollywood-filmen «Mrs. Chatterjee Vs Norway» hadde premiere 17. mars. Filmen er basert på en barnevernssak fra Stavanger som utstilte seg i 2011 og 2012.

Et indisk par ble fratatt sin to år gamle sønn og fem måneder gamle datter av barnevernet i Stavanger, hvor familiefaren jobbet som geolog i oljebransjen.

Saken fikk stor oppmerksomhet i India, og flere medier refererte saken som «The Nightmare in Norway» – «Marerittet i Norge».

Foreldrene mente at barna ble tatt av barnevernet på grunn av kulturelle forskjeller, som for eksempel at foreldre sov i samme seng som barna og at moren matet barna med hendene. Daværende barnevern sjef i Stavanger har nektet for dette, og har tidligere til Dagsavisen uttalt at det blant annet var konflikter mellom foreldrene som gjorde at barnevernet måtte frata dem barna.

Filmen går fortsatt på kino her til lands, og er en av de mest sette Bollywood-filmen i Norge.

Indian Society og Rogaland mener filmen ikke gir en riktig beskrivelse av det norske barnevernet og Norge som land.

---

Mer fra Dagsavisen