Stavanger

Kjenner du til et eldre hus som er fint fargesatt?

Årets vernepriskomité er på jakt etter gode eksempler på fargebruk, forankret i historien.

I den forbindelse ber Stavanger kommune innbyggerne sine om tips om en huseier som enten har tatt vare på den opprinnelige fargebruken, eller malt huset i historiske farger.

Vi ser altså etter hus der eieren har ivaretatt den opprinnelige fargebruken eller gjenskapt de historiske fargene, eventuelt det som kunne ha vært de historiske fargene, skriver Stavanger kommune på sin nettside.

Her kan folk tips kommunen innen 12. april.

Mye farger før

På slutten av 1600-tallet, da man begynte å kle tømrede hus med panel, ble husfasadene fargerike. Fortiden var aldeles ikke svart-hvit! Tradisjonelt har farge vært brukt til å understreke og framheve en bygnings form og detaljer. Et malingssjikt beskytter også treverket.

Maling var lenge forbeholdt de viktigste bygningene og de mest synlige fasadene. Fargebruken har signalisert status og rikdom – eller mangel på sådan. Prisen på fargepigmentene avspeilet seg i bruken av farger og gjenspeilet eierens økonomiske og sosiale rang. Etter hvert ble maling mer utbredt på alle slags hus. Bruk av mange ulike naturpigmenter som folk blandet selv, ga variasjon i farger, men likevel en harmonisk helhet i bybildet.

På 1800-tallet ble det brukt mye lyse jord- og okerfarger, med mørke vinduer. I sveitserstilperioden skulle detaljer og konstruktive deler av huset gjerne ha egne farger, mens jugendstilhusene som fulgte rundt århundreskiftet, ble fargesatt mer forsiktig, ofte ensfarget. På 30–50-tallet var det stor fargeglede i de nye nabolagene, også med utradisjonelle husfarger som klart blå. På 60–70-tallet svingte pendelen tilbake til jordfargene. På slutten av 80-tallet ble hvite hus nesten enerådende.

Nå har vi lagt bak oss en lang periode der nesten alle hus, også gamle hus fra alle perioder, har blitt malt hvite, grå og svarte. De seneste årene har vi likevel sett at å male hus i farger – og da særlig stilriktige eller originale farger – er noe som opptar huseiere. Dette er gledelig. Riktig fargebruk framhever husets arkitektur og historie, og er en viktig del av opplevelsen av eldre kulturmiljøer.

50.000 kroner

Verneprisen deles ut av Stavanger kommune og Fortidsminneforeningen, Stavanger lokallag. Prisen består av en diplom, en plakett til å feste på sjøhuset og 50.000 kroner.

Årets vernepriskomité består av: Anders Fjelland Bentsen (Ap), nestleder for utvalg for by- og samfunnsplanlegging Mette Paavola, leder av Fortidsminneforeningen, Stavanger lokallag Per Anda, leder for Stavanger arkitektforening Hanne Windsholt, byantikvar

I juryen inngår også en femte stemme: publikumsstemmen. Etter at juryen har plukket ut tre kandidater, blir Stavangers innbyggere invitert til å stemme på sin favoritt. Den flest heier på, får en ekstra stemme når juryen skal ta sin beslutning.

Nyeste fra Dagsavisen.no: