Stavanger

Svært fornøyde med dagsenter: – Så heldige vi er!

– God atmosfære! En drøm! Ypperlig! Fire av brukerne på dagsenteret på Bergåstjern sykehjem bekrefter det en fersk undersøkelse viser om kvaliteten på tilbudet i Stavanger.

Konsulentene i Sentio har undersøkt hva brukerne av dagsentre i Stavanger mener om tilbudet, og tallene er svært gode (Se detaljer i faktaramme nederst). Over sju av ti brukere gir totalopplevelsen 6 på en skala fra 1 til 6, eller terningkast 6, om du vil.

– Ypperlig! En drøm! Så godt som vi har det i Norge, har vel ingen eldre i andre land det, sier Karl Marton Skjæveland (88).

Den tidligere politimannen legger til at han gjerne tar et alvorsord med de som har mye å klage over eldreomsorgen i Norge.

– Vi er veldig godt fornøyd her, spesielt med betjeningen. Og maten. God atmosfære. God frokost og middag, med dessert og kaker og kaffe. Og bare det at vi blir hentet på døren og kjørt hit …, sier Signy Tjensvoll (81).

– Sjåførene er veldig gode. Verdens beste, sier Skjæveland.

– Vi har også gymnastikk. Og dagsturer. Vi har det veldig godt, sier Aase Rolandsen (86).

Signy Tjensvoll og Eli Wåge deler gode minner fra dagsenteret.

– Heldige

– Så heldige vi er som har et så godt system som i Norge, sier Eli Wåge (81), og viser til egne erfaringer utenlands.

Tre av de fire bruker dagsenteret på alle hverdager, Wåge foreløpig to dager, men hun vurderer opptrapping.

Stavanger kommune har som mål at scoren på undersøkelser om tilfredshet innen helse og velferd skal ligge på 80 poeng eller høyere, mens grensen for hvor lav score som er akseptabel er satt til 70 poeng, og i så tilfelle skal det settes i verk tiltak for bedring. Alle områder unntatt ett scorer over 90 av 100.

– Innfrir høye krav

Direktør Eli Karin Fosse i Helse og velferd er naturlig nok svært fornøyd med resultatet, og peker på at i den helhetlige vurderingen er det 73 prosent som har gitt høyeste score (6).

– Samtlige spørsmål scorer 80 eller høyere, og innfrir de høye kravene som stilles til helse- og velferdstjenester. Alt i alt er brukerne svært fornøyde. Også ved undersøkelsen i 2017 fikk dagsentrene svært gode resultater. Denne undersøkelsen viser at sentrene har evnet å holde høy kvalitet over tid. Utfordringen framover blir å beholde den høye tilfredsheten, melder Fosse.

Det er for tiden 466 brukere som benytter de 249 dagsenterplassene Stavanger kommune har.

– Hovedbildet er at brukerne får innvilget det antall dager de søker om, men det kan være noe ventetid før man kan komme så mange dager som det er søkt om. Det er for øvrig en del av brukerne som ikke ønsker fem dager per uke. Det blir rett og slett for hektisk for dem, sier hun.

Aktivitet

– Hvis man skulle gjøre dagsentertilbudet i Stavanger enda bedre, hva måtte da til?

– Aktivitet er det området vi scoret lavest på, selv om resultatet også her er veldig bra, med 84 poeng. Å tilrettelegge for varierte og individuelt tilpassede aktiviteter er et område der det alltid vil være viktig å jobbe med kontinuerlig forbedring, sier Fosse.

Hun peker også på at det er behov for mer fleksible åpningstider.

– Noen er i såpass dårlig form på morgenen at de ønsker å kunne starte på dagsenteret litt utpå formiddagen, og heller være der litt lenger utover ettermiddagen. Dette jobber vi med. Vi har et pågående arbeid for å se på blant annet åpningstidene på dagsentrene.

Tilbud i påsken

I år skal det også være åpent på ett av dagsentrene i påsken.

– Dette er et pilotprosjekt, for å prøve ut om det er behov for et slikt tilbud. Planen er å ha påskeåpent dagsenter skjærtorsdag og langfredag på Bergåstjern sykehjem, som et bydekkende tilbud, sier direktøren.

---

FAKTA

  • I november og desember 2022 gjennomførte analyseinstituttet Sentio Research Norge en brukerundersøkelse i dagsenter for eldre på vegne av Stavanger kommune. 288 av 507 svarte, via post eller digitalt. Eldrerådet og utvalg for helse og velferd får nå framlagt tallene.
  • Svarene fra respondentene er gitt på en skala fra 1 til 6, og er omregnet til en skala fra null til 100, 100 tilsvarer 6.
  • Indikatoren «Helhetlig vurdering» har en score på 92.
  • Score på ulike indekser: Åpningstider og transport: 93, måltidene 94, aktivitetene 84, de ansatte 93, respektfull behandling 95 og trivsel 93
  • De tre enkeltspørsmålene som får lavest score er «Jeg opplever at det jeg gjør på dagsenteret bidrar til at jeg klarer meg bedre hjemme» (82), «På dagsenteret får jeg trening som hjelper å holde meg i form» (80) og «Jeg er fornøyd med aktivitetstilbudet på dagsenteret» (83).

---

Signy Tjensvoll, Aase Rolandsen, Eli Wåge og Karl Marton Skjæveland.

Nyeste fra Dagsavisen.no: