Stavanger

Vil bygge 36 leiligheter ved Løkkeveien

Rune Glasø og Bjørn H. Torjussen ønsker å bygge 36 leiligheter på nabotomten til Bethel i Løkkeveien. Byplanleggerne støtter nå planene.

Stavanger-politikerne skal 16. mars behandle detaljregulering for Løkkeveien 65-71, mellom Løvdahls gate og Tidegeilen. I 2019 var planen å bygge høyere i kvartalet, men utbyggingen er justert ned etter runder med fylkeskommunen og Riksantikvaren. Nå ber kommuneadministrasjonen utvalg for by- og samfunnsutvikling om å godkjenne de siste planene.

Huset på hjørnet av Tidegeilen og Løkkeveien, som i dag brukes til renseri, skal bevares, og utbyggerne ønsker også å bygge forretninger og kontorer i tillegg til de 36 leilighetene. Bortsett fra boligblokken ved Tidegeilen og renseriet skal hele kvartalet etter planen rives.

Den nye bebyggelsen i bakgrunnen, og dagens boligblokk til høyre, sett fra Tidegeilen.

– Utfordrer bokvalitetene

Prosjektet har ennå et større volum enn retningslinjene i Kommunedelplan for sentrum, noe som utfordrer bokvalitetene, påpeker kommunen. Det vises også til at parkeringsanlegg i underetasjen er ikke i tråd med Sentrumsplanen. Den forutsetter at parkeringen i dette området skal skje i offentlige parkeringsanlegg, men administrasjonen har likevel akseptert utbyggernes løsning, siden prosjektet ble startet opp på et tidspunkt der slik parkering var tillatt.

– Prosjektet vil kunne bidra til oppgradering av et sentralt kvartal som i dag er nokså nedslitt. I tillegg vil det bli opparbeidet en park som vil være positivt for hele nabolaget og byen, anfører direktør Gunn Jorunn Aasland og hennes stab i By- og samfunnsutvikling i anbefalingen til politikerne.

Frarådes

Byantikvaren har derimot vært mer skeptisk, og har pekt på at området i Kulturminneplanen er merket som kulturmiljø med høy kulturhistorisk verdi/karakteristisk og tidstypisk bebyggelse som i fremtidige reguleringsplaner er prioritert for vern.

– Den eldre bebyggelsen i Løkkeveien utgjør del av gatens opprinnelige bebyggelse og helhetlige karakter. Nybygg vurderes som fremmed og ruvende mot Bethel. Byantikvaren fraråder sterkt at prosjektet får dimensjoner som vist i varsel om oppstart og at hjørnebygg på Løkkeveien 65 (nabobygget til Bethel, journ.anm.) rives, het det i den kommunale etatens merknad da det noe mer omfangsrike prosjektet ble lagt på bordet i 2019.

– Mer attraktiv

Bjørn H. Torjussen i Torjussen Holding AS og Rune Glasø i Etos Patos Logos AS står bak prosjektet.

Leder UBS, Frode Myrhol (FP), regner med å stemme ja til forslaget.

– Prosjektet vil være med på å gjøre Løkkeveien mer attraktiv, og dette kvartalet trenger en oppfriskning. Løkkeveien har potensial til å bli den nye Pedersgata, sier Myrhol til RA.

For egen del hadde han godtatt også en høyere utnyttelse av tomten enn dagens prosjekt legger opp til.

– Hvis vi skal være seriøse i forhold til å legge til rette for næring og boliger i sentrum av Stavanger, både for å oppnå målet om nullvekst i biltrafikken og målene i kommunens klimaplan, er dette et type prosjekt som vi bare må godkjenne, sier Myrhol.

– Litt bekymret

Nestleder i UBS, Anders Fjelland Bentsen (Ap), er foreløpig mer tilbakeholden.

– Denne saken må vi gruppebehandle først før vi mener så mye om den. Jeg er litt bekymret for bokvalitetene i prosjektet, sier Bentsen til RA.

Hvis et flertall i UBS ønsker å godkjenne prosjektet, går saken til kommunestyret for avgjørelse.


Utbyggingen slik den kan komme til å se ut sett fra Olav Kyrres gate. Den nye parken midt på illustrasjonen, Bethel til venstre.
Utbyggingen på Løkkeveien sett fra fugleperspektiv, Bethel helt til høyre.

Nyeste fra Dagsavisen.no: