Stavanger

Søkt barnehageplass? Dette skjer videre

Denne datoen vil 70 prosent få svar.

Da fristen for barnehageopptaket gikk ut 1. mars hadde Stavanger kommune fått inn 1668 søknader for barn med lovfestet rett.

Av den totale mengden søknader gjaldt 1461 plass til barn under tre år, og 207 gjaldt barn over tre år. Alle barn med lovfestet rett til barnehageplass får tilbud om plass før hovedopptaket avsluttes, senest 1. juni.

17. mars: Mange får svar

Stavanger kommune sender ut første runde med tilbudsbrev 17. mars. Da vil cirka 70 prosent av søkerne få tilbud.

Resten vil få tilbud om barnehageplass senere.

I april vil to opptaksrunder bli gjennomført, med påfølgende utsendelse av tilbudsbrev. Deretter vil barnehageplasser bli tildelt fortløpende til alle barn med rett har fått tilbud om plass.

Ikke førstevalget? Takk likevel ja

Hvis første tilbud om plass ikke er ditt førstevalg, anbefales du å likevel takke ja til plassen og stå på venteliste til valg høyere på listen.

Utover våren vil bytter og oppsigelser frigjøre plasser. Mange vil derfor få et nytt og bedre tilbud før opptaket avsluttes 1. juni.

Hvis du takker nei til plassen risikerer du å stå uten plass til høsten.Mer fra Dagsavisen