Stavanger

Klart Stavanger-nei til strømming av kamper med unge

Idrettspolitikerne i Stavanger ba kommuneadministrasjonen gi råd om strømming av ungdomsidrett i kommunale haller. Anbefalingen er klar: Si nei til MyGame og andre aktører. Dette får politisk støtte.

Debatten om strømming av breddeidrett har rast lenge etter at seks særforbund i idretten inngikk avtale med selskapet MyGame om strømming av kamper i der ungdom deltar. Avtalen er senere satt på vent. Utvalg for idrett, kultur og samfunnsdialog (UKIS) i Stavanger hadde saken på bordet i oktober. Da sa politikerne et foreløpig nei, ba om mer informasjon og presiserte at MyGame må ha et lovlig behandlingsgrunnlag, må sørge for å etterleve egne sletterutiner og må inngå en databehandleravtale med kommunen som hall- og nettverkseier.

Nå har administrasjonen i Stavanger kommune vært i dialog med MyGame. I etterkant rådes det til å ikke tillate strømming av idrett for aldersklasser under 18 år på kommunale idrettsanlegg i Stavanger. Idrettspolitikerne tar stilling til saken onsdag 8. mars.

– Rett til personvern

– Barn og unges rett til personvern veier tyngre enn MyGames kommersielle, og tredjeparters interesser, skriver direktør Leidulf Skjørestad i Stavanger kommune i anbefalingen til politikerne.

Kommunedirektøren får full støtte av lederen i UKIS, Bjarne Kvadsheim (Sp).

– Jeg er veldig glad for at vi utsatte saken for å få mer informasjon i den forrige politiske runden. Nå, etter en bred offentlig debatt der en rekke synspunkter har kommet fram, er jeg ikke i tvil om at det riktige er å si nei til strømming av barne- og ungdomsidrett, sier Kvadsheim til RA.

Han legger vekt på personvernet til de enkelte teller mye, og at enkelte unge lever på hemmelig adresse av sikkerhetsmessige årsaker. Kvadsheim mener det ikke holder at MyGame åpner for at enkeltpersoner kan reservere seg mot filming.

– Press

– Det kan legge et stort og uforholdsmessig press på den som ønsker å si nei, og som da vil avgjøre om laget skal filmes eller ikke. Det er et press som unge ikke skal utsettes for, sier Kvadsheim, som også er skeptisk til om en slik reservasjonsrett ville være enkel å gjennomføre i praksis.

I forrige UKIS-behandling var det et lite flertall som ønsket mer informasjon før avgjørelsen, mens et mindretall ville avvise strømming i kommunens anlegg der og da.

Kvadsheim legger vekt på at barn og ungdom kan oppleve press i idretten også i andre sammenhenger.

– Det er allerede mye press med det å skulle vinne kampene og «å toppe laget». Målet må jo også være å få flest mulig til å være med, trives og drive med idrett, sier utvalgslederen, som regner med at det vil bli politisk flertall for å si nei til strømming i møtet 8. mars.

Satt på vent

I enkelte idretter, som ishockey, har kamper der unge deltar vært strømmet i en årrekke. Daglig leder Ruben Smith i Stavanger Ishockeyklubb opplyser at strømmingen er satt på pause i påvente av avklaring mellom Norsk Ishockeyforbund og andre aktører, før styret i klubben skal behandle saken på ny.

---

FAKTA

  • Norges Håndballforbund, Norges Fotballforbund, Norges Volleyballforbund, Norges Ishockeyforbund, Norges Bandyforbund og Norges Basketballforbund inngikk en avtale om med MyGame om strømming av kamper i ungdomsidretten. Avtalen er satt på vent.
  • Onsdag kom meldingen om at Norges idrettsforbund (NIF) har nedsatt et administrativt utvalg som skal ta for seg strømming i breddeidretten.
  • Automatiske kameraer i hallene skulle direkteoverføre kamper fra 15-årsklassen og oppover. Yngre barn kan også delta i 15-årsklassen, og planlagt nedre aldersgrense ble satt til 13 år.
  • I MyGame er det samtidig mulig å reservere seg mot å bli filmet. Selskapet bak plattformen har opplyst at den har automatikk som stopper filming om noen har reservert seg eller har beskyttelsesbehov.
  • Planen var at interesserte kunne følge kampene elektronisk med abonnement. Inntektene skulle fordeles mellom klubbene og MyGame.

---
Nyeste fra Dagsavisen.no: