Stavanger

«Hjem for en 50-lapp» fortsetter i ny form

Ungdom på Rennesøy og Finnøy kan om et par måneder på ny glede seg over ordningen der de natt til søndag kjøres hjem for en 50-lapp. Nå skal oppdragene ut på anbud hos taxiselskapene.

Stavanger kommune har i 2022 tilbudt ungdom mellom 18 og 24 år trygg hjemkjøring fra sentrum av byen til bostedene på Rennesøy og Finnøy natt til søndag. Avgangen har vært fra Stavanger sentrum 02.00.

Rådgiver Imme Dirks Eskeland i Stavanger kommune opplyser at Kolumbus, som finansierer ordningen, har gitt tilsagn om 350.000 kroner i støtte for å videreføre ordningen i 2023. Utvalg for miljø og utbygging godkjente onsdag å fortsette ordningen, den skal imidlertid justeres for å få mer ut av pengene. I sommermånedene i fjor var det påfallende nok ingen passasjerer i de ni helgene mellom 19. juni og 14. august.

Ikke i sommer

– I et møte med ungdom på Finnøy i fjor var det ønske om kjøring også i sommermånedene, men bruken var null. I år vil det ikke bli «Hjem for en 50-lapp» i skoleferien i sommermånedene, sier Eskeland.

Ungdom på Finnøy har gitt tilbakemelding om at én ulempe har vært at taxien til Finnøy og Talgje bare har hatt plass til åtte passasjerer, og når Finnøy-ungdommen skal ut, er de ofte mange sammen. Dersom noen ikke har fått plass, må de bestille egen taxi, og de som fikk plass i maxitaxien velger å være lojale ovenfor sine venner og avbestille sin tur med «Hjem for en 50-lapp», fordi prislappen blir så såpass høy for de som må betale vanlig taxi. Det koster rundt 1600 kroner per taxi fra Stavanger sentrum til Finnøy en natt til søndag.

– I år regner vi med å sette opp en minibuss med plass til 16 passasjerer til Finnøy, sier rådgiveren.

– Trygt helt hjem

Finnøy-ungdom har ellers gitt svært gode tilbakemeldinger.

– Mange gir uttrykk at det er godt å komme seg trygt helt hjem. Jeg har også fått tilbakemelding fra en mor på Talgje som har pekt på at ordningen kan gjøre det mer attraktivt for ungdom å bosette seg der ute, sier Eskeland.

Tiltaket startet på Finnøy i mars 2022, og fra september ble ordningen utvidet også til Rennesøy, der én minibuss kjørte til Åmøy og én minibuss til Mosterøy, Fjøløy og Sørbø. Nattbussen N89 til Rennesøy betjener verken Åmøy, Mosterøy, Fjøløy eller Sørbø, steder der det til sammen bor rundt 200 ungdommer.

Endring på Rennesøy

«Hjem for en 50-lapp» på Rennesøy har ikke fungert som forventet. Det har vært svært lite passasjerer i minibussene med tanke på antall ungdommer, årsaken kan være at det er kortere vei for foreldrene på Åmøy, Mosterøy, Fjøløy og Sørbø å hente sine ungdommer fra nattbussen enn for foreldrene på Finnøy.

Nå vurderer kommunen å endre ordningen for Rennesøy-ungdommens del, med to maxitaxier med plass til åtte passasjerer i hver fra Stavanger sentrum kl. 02.00 natt til søndag som for Finnøy-ungdom.

Kjøringen til Finnøy og Rennesøy skal ut på anbud hos minst tre taxiselskaper.

– Vi ønsker bruk av nullutslippskjøretøy, og vil legge vekt på det i tildelingen, sier Eskeland til RA.

Maxitaxiene har gått fra Domkirkeplassen til Finnøy og Talje. Ungdomspris: 50 kroner, til rett ved inngangsdøren.

Fra april

Kommunen ønsker også å få ut mer informasjon til brukerne.

– Vi regner med å komme i gang med ordningen innen starten av april, sier rådgiveren.

«Hjem for en 50-lapp» i 2023 er i første omgang en åtte ukers prøveordning. Tiltaket er avhengig av at ungdommen bestiller turer og møter fram.

– Etter de åtte ukene vil vi se på bruken av tjenesten, og eventuelt foreta noen justeringer, eller i verste fall legge tilbudet ned, sier Eskeland, som også minner om at personer over 24 år også kan delta i ordningen, da med 100 kroner i egenandel, forutsatt at det er ledig plass i kjøretøyet.

Rock Taxi har hatt oppdraget med å kjøre ungdommen i 2022.

– Det har vært veldig greie ungdommer å kjøre, og pågangen tok seg opp og det begynte å bli flere folk som brukte ordningen etter hvert som året gikk, sier sjåfør Tor Hermann Abeland i Rock Taxi til RA.

---

FAKTA

  • Ordningen «Hjem for en 50-lapp» har kjørt ungdom på Finnøy, Talgje og Rennesøy hjem fra Stavanger sentrum kl. 02.00 hver natt til søndag fra 20. mars og ut året.
  • Personer over 24 år kunne også benytte tilbudet, da med 100 kroner i egenandel og forutsatt at det var plass i minibussene. Det er krav om påmelding i forkant av turen for å sikre plass.
  • Det gikk 40 turer til Finnøy med til sammen 76 passasjerer, mellom 0 og 8 passasjerer per tur. Tjenesten kostet rundt 125.000 kroner.
  • Til Rennesøy gikk det fra september til desember 28 minibussturer med til sammen 40 passasjerer, mellom 0 og 4 passasjerer per tur. Tjenesten kostet 110.000 kroner.

---

Mer fra Dagsavisen