Stavanger

Skuddpremie i Stavanger: 1000 kroner for å skyte denne

Nå kan jegere innkassere 1000 kroner for hver mink de skyter eller fanger på Rennesøy og Finnøy. Målet er å hindre rovdyret i å ødelegge for fuglebestanden.

Mink er en innført art som er fremmed i norsk natur, et rovdyr som fanger mye fugl og gjør stor skade på naturlig fauna. Dyret er en direkte trussel for naturlig artsmangfold. Mink er oppført med svært høy risiko på Nasjonal fremmedartsliste, oppsummerer Stavanger kommune. Nå skal en heving av skuddpremien fra 100 til 1000 kroner forhåpentlig redusere bestanden på øyene nord i kommunen.

– Forferdelig

Minkbekjempelse sto på dagsorden i møtet i utvalg for miljø og utbygging onsdag ettermiddag, der Leif Arne Moi Nilsen (Frp) tok til orde for å heve skuddpremien, til ikke bare til 250 kroner, men til 1000 kroner per mink.

– Jeg har alltid vært glad i fugler, og minken er en forferdelig skapning for fugler som ruger på bakken. Det gjør jo for eksempel måker, og noen av de artene er rødlistede, sier Moi Nilsen.

Han regner med at en tidobling av skuddpremien vil øke interessen for å skyte eller fange mink betraktelig.

Leif Arne Moi Nilsen (Frp) (t.v.) og Arnt-Heikki Steinbakk (Ap)

– De fleste tas i spesialfeller, og nå kan for eksempel ungdommer og pensjonister gjøre et kupp ved å fange mange dyr, sier politikeren, som for øvrig nylig ble valgt til Stavanger Frps ordførerkandidat.

Profesjonelle

Før kommunesammenslåingen var skuddpremien 100 kroner per dyr i Rennesøy og Finnøy. Den ordningen ble opprettholdt etter sammenslåingen, i tillegg har kommunen over flere år aktivt bekjempet mink i kommunal regi på utvalgte steder som er viktige for fuglebestanden i skjærgården. Metoden er at en profesjonell jeger med hund årlig fjerner mink totalt fra en øygruppe, før hekkingen starter. På samme vis fjernes minken fra samtlige sjøfuglreservatet i kommunen gjennom et samarbeid mellom kommune, Statens naturoppsyn og Statsforvalteren.

– Arbeidet har virket særlig godt for bestanden av truet sjøfugl, som er veldig utsatt i hekketiden, sier naturforvalter Vegard Ankarstrand i Stavanger kommune.

Jakt og fangst

Fangsten foregår med feller, jakten skjer med hagle eller rifle.

– Det krever interesse og dedikasjon å drive med minkfangst, og det er en håndfull jegere som bruker spesialtrente hunder og skyter minken med rifle eller hagle. Det er en rekke regler knyttet til jakt og fangst av mink, og det krever trening, sier naturforvalteren.

Det er på øyene i nord i kommunen det blir skuddpremie, kommunen ønsker ikke jakt og fangst av mink i de mer befolkningstette delene av kommunen.

– Vi ønsker ikke minkfeller for eksempel i turområdene. Det krever trening og erfaring for å sette opp minkfeller. Det er dessuten i Finnøy og Rennesøy de helt store bestandene av sjøfugl er, sier Ankarstrand.

Må godkjennes

MINK: Begynte å spre seg i Norge i forrige århundre. Foto: Shutterstock / NTB

Kommunen må søke fylkeskommunen om godkjennelse før ny ordning med 1000 kroner i skuddpremie kan tre i kraft. Kommunen vil også ha et system slik at det må dokumenteres at minken er fanget eller skutt innenfor Stavanger kommunes grenser.

Ankarstrand opplyser at det finnes mink i nærhet av vann i alle deler av Stavanger.

– Den er en flink jeger, særlig på sjøfugler, men tar også en del fisk, sier naturforvalteren.

Minken trives likevel bedre i enkelte biotoper enn i andre områder.

– Den vil ha gode skjuleplasser, og finnes ofte ved moloer og steinurer. Den holder til der det er god tilgang på mat, gjerne i langgrunne områder, der den tar fisk og strandkrabber, sier Ankarstrand.

---

FAKTA

  • Kommunedirektøren foreslo å heve skuddpremie på mink fanget i kommunedelene Rennesøy og Finnøy til 250 kroner per dyr.
  • Tidligere utbetalte kommunene Finnøy og Rennesøy 100 kroner i skuddpremie, en ordning som ble videreført etter kommunesammenslåingen.
  • Etter forslag fra Leif Arne Moi Nilsen (Frp) vedtok utvalg for miljø og utbygging enstemmig å heve skuddpremien til 1000 kroner per dyr.
  • I løpet av de to årene etter kommunesammenslåingen har kommunen utbetalt skuddpremie for totalt 68 mink til en samlet sum på 6800 kroner.
  • Felt mink fra Rennesøy eller Finnøy kommunedeler vises fram på Judaberg innbyggertorg for bekreftelse, deretter utbetales skuddpremie til jegeren.

---

Nyeste fra Dagsavisen.no: