Stavanger

Utgravinger utenfor Domkirken: Håper å finne flere skjeletter

Arkeologer skal i gang med en fem uker lang utgraving utenfor Stavanger Domkirke. De håper å finne skjelett fra middelalderen.

– Vi har få funn fra middelalderen, rundt den tiden domkirken ble bygd. Derfor håper vi å finne graver fra middelalderkirkegården. De utgjør en viktig brikke om tiden da Stavanger oppsto, sier prosjektleder Hege Hollund i en pressemelding.

Det har ikke vært mange arkeologiske utgravninger utenfor Stavanger Domkirke tidligere. Den forrige større utgravningen i middelalderkirkegården var i 1967.

Kirkegård

Da ble det funnet 30 skjelett inne i kirken i forbindelse med renovering av krypten. Disse viste seg å stamme fra en kirkegård fra rundt år 1100, altså fra før Domkirken ble bygget.

– Denne skjelettsamlingen er den eneste vi har fra middelalderen i Stavanger, men den har dessverre blitt delvis ødelagt siden. Derfor utfører vi nå denne forskningsundersøkelsen for å finne tilsvarende gamle graver. Det kan gi oss nye svar om en helt sentral og enn så lenge lite belyst periode av byens historie – da bispedømmet ble opprettet og Stavanger ble en by, sier Hollund.

Levninger forteller mye

Man har i dag lite skriftlige kilder fra denne periode, men ved å undersøke de fysiske levningene etter menneskene selv kan man finne ut hvor de kom fra, hva de jobbet med og om de var mye syke, hva de spiste og hvor gamle de ble, forteller Hollund.

– Skjelettene og andre spor vi kan finne i jorda utgjør dermed et verdifullt historisk arkiv, som er viktig for framtidens forskning, sier hun.

De arkeologiske utgravingene skjer samtidig som Domkirken er under renovering fram til byjubileet i 2025. Under graving for å legge et rør i desember i fjor ble det oppdaget et skjelett som arkeologene antar at kan dateres tilbake til 1100-tallet. Dette skjelettet er nå inne til analyse.

Det er gjennom forskningsprosjektet FuturePast Arkeologisk museum har fått støtte av Norges forskningsråd (NFR) til å gjennomføre nye utgravinger i og rundt Domkirken.

Forsker Hege Hollund ved Arkeologisk museum, Universitetet i Stavanger leder utgravningen utenfor Stavanger Domkirke. Her analyserer hun en hodeskalle.

Nyeste fra Dagsavisen.no: