Stavanger

Bygger nytt: Her skal døve og demente bo

Snart går anleggsmaskinene løs på St. Petri Aldershjem, og nabobygget Hetland gamle prestegård skal bygges kraftig om, pusses opp og framstå som den gjorde for over 100 år siden.

Disse endringene synes klare etter at utvalg for helse og velferd (UHV) tirsdag enstemmig gikk inn for å rive det som var St. Petri Aldershjem. Her skal det bygges 16 omsorgsboliger.

– Et kjempebra prosjekt som vil kunne gi et godt tilbud både for folk med demens og døve. Beliggenheten er god for hørselshemmede, tomten ligger rett ved Døvekirken og Døvesenteret, sier leder i UHV, Dag Mossige (Ap), til RA.

Billigere og bedre

Administrasjonen i kommunen har vurdert to ulike konsepter for nybygget, ett med mer preg av villabebyggelse og én mer massiv, langstrakt bygning. Anbefalingen ble konseptet med preg av villabebyggelse, både på grunn av omgivelsene, lavere byggekostnader og mer effektiv drift. Bofellesskapet er kalkulert til 85 millioner kroner, da er det lagt inn en 20 prosents buffer for prisstigning og uforutsette utgifter.

– Kapasiteten på de to alternativene ville vært den samme, 16 boliger, men konseptet kalt villabebyggelse vil gli bedre inn sammen med den bebyggelsen som allerede ligger i området, sier Mossige.

For demente og døve

I nabobygningen (i hvitt) skal kommunen bygge et bofellesskap for eldre med demens.

Deling av bofellesskapet mellom demensrammede og hørselshemmede fikk tilslutning i helseutvalget.

– Boligene vil deles opp i ulike skjermede enheter. Det blir flotte, gode og skjermede miljøer for begge brukergruppene her, sier Mossige.

Verket får nye lokaler

Et stort flertall i UVH, mot Pensjonistpartiet Karl W. Sandvigs stemme, gikk også inn for å bygge om og pusse opp nabobygningen, Erichstrups gate 21, Hetland gamle prestegård, en rehabilitering for den bevaringsverdige bygningen kalkulert til 47 millioner kroner. Bygningen skal etter planen bli lokaler for Verket Aktivitetssenter, en arena for å hjelpe folk som sliter psykisk.

– Dette blir kostbart. Når jeg leser tilstandsrapporten fra byggmester Forus om hva som må gjøres for å få det oppgradert prosjektet slik det bør framstå i 2023-2024, tror jeg at vi ikke vil ende opp med 47 millioner kroner, sa Sandvig.

Spår budsjettsprekk

Han påpekte at han selv er byggmester.

– Jeg tror ikke vi ender opp med 50, ikke 55 og ikke 60 millioner kroner. Jeg tror vi ender opp på en plass mellom 65 og 70 millioner kroner. Notér de tallene bak øret. Kostnadene blir enorme, sa Sandvig, og stemte mot prosjektet.

Sandvig stemte først sammen med Høyre og Venstre for å utsette saken og sende den til kommunedelsutvalget for behandling først. Storhaug kommunedelsutvalg har for øvrig saken på kartet 21. februar, mens saken avgjøres i formannskapet 9. mars.

– Det koster å tilbakeføre bygninger til fordums prakt, men dette blir da en bygning som vil løfte hele området. Verket Aktivitetssenter trenger dessuten bedre og større lokaler, det er et tilbud som også kan spare samfunnet for store millionsummer når brukerne blir rustet til å fungere bedre, sier Mossige.

Planen er utføre rehabiliteringen av den tidligere prestegården og rive og bygge nytt bofellesskap i samme tidsrom.

Slik kan det bli i fellesrommet på St. Petri Bofellesskap.

I historisk kontekst

– Da kan vi spare penger ved blant annet å ha felles anleggsmaskiner og felles byggerigg, sier Mossige.

Han mener beliggenheten til bofellesskapet om aktivitetssenteret er god i en historisk kontekst, plassen på Storhaug er oppkalt etter Sven Oftedal, var lege, humanist, antifascist, sosialminister og engasjert i frivillig hjelpearbeid.

– Slik sett vil den nye bruken av området være veldig i tråd med Sven Oftedals ånd, sier Mossige.

Slik kan St. Petri Bofelleskap bli seende ut i gatebildet på Storhaug.Mer fra Dagsavisen