Stavanger

Bygges om for 47 millioner, eller selges til private?

Stavangers politikere avgjør snart hva som skal skje med gamle Hetland prestegård. Bygningen kan få nye brukere og et løft til 47 millioner kroner, eller den kan bli solgt til private.

Erichstrups gate 31 på Storhaug er en bygning av spesiell kulturhistorisk interesse, og er på Kulturminneplanens liste over bygninger som bør bevares. Bygget har behov for omfattende rehabilitering, og volum, fasader og detaljer må føres tilbake til slik bygningen var tidlig på 1900-tallet, slår kommunens administrasjon fast.

Slik kan den tidligere prestegården bli etter rehabilitering og fasadeendringer.

Den tidligere prestegården, som også har vært barnehjem og forsorgskontor, sies i være i grei forfatning. «Tross fukt og stripet borebille er mye av bygget i god stand», heter det i en tilstandsrapport signert Gunnar Forus.

Kan få fondsmidler

En grovkalkyle fra desember 2021 konkluderte med rundt 42,5 millioner kroner, nå indeksregulert til 47 millioner kroner, for å sette bygget i god stand. Kulturminnefondet vil få en søknad om å dekke 30 prosent av kostnadene, 14,1 millioner kroner.

– Stavanger kommune taper leieinntekter hver måned bygget står ubenyttet helt eller delvis, samt at bygget forfaller raskere, fastslår kommunedirektør Per Kristian Vareide.

I nabobygningen (i hvitt) skal kommunen bygge et bofellesskap for eldre med demens.

Verket som leietaker

Han peker på at politikerne må avgjøre om bygningen skal rehabiliteres eller selges på det åpne marked, og foreslår en rehabilitering der Verket blir en langsiktig leietaker. Verket er et kommunalt tilbud som gir en sosial arena i trygge rammer for personer med psykisk uhelse.

– Vi er glade for at det vurderes om Erichstrups gate kan bli til bruk for oss. Det hadde vært veldig fint om vi kunne fått lokaler der, sier daglig leder Helene Veastad i Verket Aktivitetssenter til RA.

Hun opplyser at dagens lokaler er for små.

– Stor pågang

– Verket trenger større plass for å gi et best mulig tilbud og lokaler vi kan vokse i, sier den daglige lederen.

Aktivitetssenteret arbeider for å gi brukerne bedre livskvalitet.

– Verket er et sosialt og trivelig sted for de som kjenner eller har kjent på psykiske utfordringer. Vi vil forebygge utenforskap og gi en sosial arena for å kunne mestre hverdagen bedre og få bedre livskvalitet, sier Veastad.

Det arbeides for øvrig med å bygge et nytt bofellesskap for eldre med demens i nabobygget til Erichstrups gate 21, St. Petri Bofellesskap, der åtte av plassene skal tilrettelegges for døve, og kommuneadministrasjonen ser for seg aktiviteter som kan gagne også disse virksomhetene, i tillegg til at parken kan bli en arena med samspill mellom Verket, bofellesskapet og nabolaget.

Erichstrups gate 21 brukes i dag til Stavanger kommunes helseteam for flyktninger.

---

FAKTA

  • Erichstrups gate 21 ble oppført i 1851 i empirestil, opprinnelig som hovedhus for Hetland prestegård.
  • I 1912 ble bygningen bygget om til landets første kommunale barnehjem, og i 1939 til forsorgskontor.
  • I de siste årene har bygningen delvis har vært brukt av kortsiktige leietakere. Nå bruker kommunens Helseteam for flyktninger noen av rommene.
  • Bygningen og området rundt, Sven Oftedals Plass, er regulert til offentlige formål. Nå skal ulike kommunale utvalg avgjøre hva som skal skje med bygningen. Saken vil bli avgjort i formannskapet, der den er oppført på agendaen 9. mars.

---

Erichstrups gate 21 var hovedbygningen til Hetland Prestegård, oppført i 1851.


Nyeste fra Dagsavisen.no: