Stavanger

Grønt lys for solcelletak på Storhaug: - Det er jo et mirakel

Retningslinjene for trehusbebyggelsen viker for klima- og miljøplanen i Stavanger kommune. - Et greit hus for å se hvordan det blir, heter det i kommunens avgjørelse.

– Gubbanoa, det er jo et mirakel! Vårt hus blir det første på Storhaug med solcelletak, sier Line Murphy til RA som nå har bestilt solcelletak til huset på Storhaug etter at Stavanger kommune har gitt tillatelse.

Familien kan nå forvente å produsere 11.300 kilowattimer i året.

Line Murphy ønsker solcelle-panel i forbindelse med takskifte på Storhaug-hus.

Imidlertid er det gitt ett forbehold: Solcelletaket må ha matt utførelse.

– Da ble jeg helt matt, sier Murphy.

Hun fortsetter:

– Da jeg spurte dem hva det betydde, kunne de ikke svare meg på det. Da jeg spurte hva jeg skulle gjøre, fikk jeg til svar: «så godt du kan». Nå har jeg gjort så godt jeg kan og solcelletaket er bestilt. Jeg håper at de slipper dette og at det blir enklere framover, sier Murphy.

«Krevende» sak

Da RA møtte tobarnsmoren Line Murphy i femtitallshuset tilbake i desember, så det ikke lovende ut for ønsket om solcelletak. Selv om flertallspartiene har varslet at reglene for solceller skal bli like i hele kommunen, vil disse endringene ifølge Rune Askeland (MDG) tidligst tre i kraft til sommeren.

Byantikvaren hadde signaliserte til Murphy at saken hennes var «krevende» på grunn av retningslinjene for trehusbebyggelsen. Taket er en vernet del av fasaden i trehusbyen skal ivaretas med sin originale materialbruk og sitt opprinnelig utseende.

Men nytt tak på huset måtte legges snares – med eller uten solceller. Derfor søkte likevel familien om tillatelse hos Stavanger kommune 6. januar. Prisen for å søke med arkitekt, kom på om lag 25.000 kroner, opplyser Murphy.

– Reglene endrer seg i løpet av 2023, men det vil ta minst seks måneder. Vi kan legge solceller oppå taket etter regelendringen, men det vil se mye styggere ut. Det blir ironisk.

Grønt lys

I avgjørelsen fra byggesaksavdelingen i Stavanger kommune er det tatt hensyn til at Murphys hus ligger i et område med variert bebyggelse, med mange forskjellige stilarter bygget i forskjellige epoker.

– Bakgrunnen for vedtaket er at dette huset i Ole Blix gate er fra 50-tallet. I motsetning til fryktelig mange hus i trehusbyen, kan dette huset ha et glattere tak, og er ikke begrenset til skifer eller takstein i tegl, sier saksbehandler Ingrid Overegseth Foss i Stavanger kommune til RA.

Ettersom langt fra alle hus kan ha denne typen taktekking, ble det bestemt at det aktuelle huset var et greit «prosjekthus».

Det legges til grunn at det er administrasjonens oppgave å følge opp klima- og miljøplanen, så vel som retningslinjene for trehusbyen.

– Kommunestyret er våre overordnede og vi som er ansatt skal følge opp vedtakene som kommunestyret fatter. I kommuneplanen er det strenge retningslinjer for trehusbyen og taket er en viktig del av fasaden. Men alternative energikilder og solceller er et annet hensyn og kommunestyret har også vedtatt en klima- og miljøplan. Vi mener dette er riktig vedtak som balanserer flere viktige hensyn, sier Overegseth Foss.

Stavanger kommunes klima- og miljøplan oppfordrer kommunen og innbyggerne generelt skal være offensive og ta i bruk alternative strømkilder.

«Trehusbyens retningslinjer er vedtatt av kommunestyret og forvaltningen må selvfølgelig følge den restriktive linjen som ligger der. Det inkluderer oppfølging av taktekking i byggesaker. Så er også klima- og miljøplanen vedtatt av kommunestyret, med en annen type føringer for administrasjonen. Hvis man skal prøve ut denne typen solcellepanel på et helt tak – som erstatning for teglstein – er dette et greit hus for å se hvordan det blir», heter det i brevet.

Byggmester Bob har fått oppgaven. Dette blir aller første gang firmaet legger solceller i trehusbyen.

– Solceller er forholdsvis nytt og kommunen ønsker en helhet i trehusbyen. Jeg setter stor pris på at kommunen vil beholde det estetiske uttrykket. Solcelletaket er en integrert løsning hvor vi legger solplater i stedet for takstein. Det er derfor ikke utenpåliggende panel, sier Morten Birkedal, daglig leder hos Byggmester Bob.
Nyeste fra Dagsavisen.no: