Stavanger

Ny liste: Disse får gratis skolemat i Stavanger

Ordningen med gratis skolemat skal utvides i Stavanger i høst. Nå er en liste over sju nye skoler klar. Det er imidlertid ennå uklart om det blir skolene på Finnøy og Rennesøy eller Våland skole, Tastarustå skole og Tastaveden skole som får delta.

Dagens flertallspartier i Stavanger har som kjent satset tungt på skolemat, tre skoler startet i et prøveprosjekt skoleåret 2021/2021. I fjor ble ordningen med gratis lunsj utvidet til også å gjelde Roaldsøy skole, Buøy skole og skolene på Hundvåg. Fra høsten kommer flere skoler inn på listen.

Ordningen har vært en sentral satsing for det rødgrønne flertallet.

– Skolemat er utrolig viktig. Det handler om at alle barn skal få sunn og god mat i løpet av skoledagen. Det gir bedre helse, mer ro og dermed bedre læring for alle i klasserommet, sier ordfører Kari Nessa Nordtun (Ap) til RA.

– Etter eget ønske

Hun peker på at mange skoler var skeptiske til ordningen i starten, blant annet i frykt for at ordningen ville legge beslag på mye verdifull undervisningstid. Skoler i ordningen har fått tilført ressurser tilsvarende en 20 prosents stilling.

– Ordningen skal være etter skolenes eget ønske. Nå er det kø av skoler som vil ha ordningen, sier ordføreren.


Eirik Faret Sakariassen serverer Marta Ellingsen Patruno, mens  Irene Elina Tranberg venter

Listen over skoler

Kommuneadministrasjonen har utarbeidet to ulike alternativer for nye skoler. Skolens ønske om å delta, levekårsundersøkelser og nærhet til andre skoler har har påvirket utvelgelsen.

Johannes læringssenter, Storhaug skole, Kristianslyst skole, Kvaleberg skole, Revheim skole, Sunde skole og Tjensvoll skole er valgt ut i begge alternativene.

I tillegg ber kommunedirektøren politikerne velge mellom Våland skole, Tastarustå skole og Tastaveden skole eller tre skoler i Stavangers nye kommunedeler, på Finnøy skule, Rennesøy skule og Vikevåg skule.

– Vi må komme tilbake til fordelingen; flertallet må diskutere hvilke skoler som får ordningen til høsten. Mitt mål er at ordningen skal omfatte flest mulig elever. SV har gratis skolemat som en av våre hovedsaker, sier leder i utvalg for oppvekst og utdanning, Eirik Faret Sakariassen (SV).

– Har fungert godt

Utvalget avgjør valget av skoler kommende onsdag. Totalt vil enten 6140 elever eller 6473 elever få gratis skolemat – avhengig av om det blir Våland og Tasta-skolene eller skolene på Finnøy og Rennesøy som velges som nye i høst.

Sakariassen er sterk tilhenger av en utvidelse av ordningen.

– Mitt inntrykk er at ordningen har fungert godt. Jeg har vært og besøkt de skolene som var først med på ordningen, og det som gjorde sterkest av alt inntrykk på meg, var en helsesykepleier som fortalte at skolematen var det eneste måltidet enkelte barn var sikre på å få i løpet av dagen, sier utvalgslederen, som også planlegger å besøke andre skoler som har vært med i ordningen for å høste erfaringer og høre forslag om eventuelle forbedringer.

35 nye millioner

Ordningen er kostbar for kommunekassen. I budsjettet er det – med nær en dobling av tilbudet til høsten – satt av ti millioner kroner ekstra årlig fra og med skoleåret 2023/2024, og brukes dermed 35 millioner kroner ekstra i budsjettperioden 2023–2026. Totalt vil det bli brukt 18 millioner kroner årlig etter opplegget for kommende skoleår. Gratis skolemat utgjør et skarpt politisk skille mellom dagens flertall og alternativet på høyresiden. I Høyre, Frp, KrF, Pp og Venstres alternative budsjett er ordningen strøket, og saken blir ventelig sentral i valgkampen fram mot kommunevalget.

I januar fikk ledelsen på Stavanger-skolene oppfordring om å melde interesse for å delta. 23 skoler svarte at de ønsket skolemat fra høsten 2023: Finnøy, Fogn, Gautesete, Gosen, Hafrsfjord, Johannes læringssenter, Kannik, Kristianlyst, Kvaleberg, Lassa, Madlamark, Ombo, Rennesøy, Revheim, Sjernarøy, Storhaug, Sunde, Tastarustå, Tastaveden, Tjensvoll, Ullandhaug, Vikevåg og Våland.


---

FAKTA

  • Utvalg for oppvekst og utdanning behandler 15. februar utvidelse av skolemat fra høsten 2023, og velger ut nye skoler.
  • Ordningen startet skoleåret 2020/2021, da et prøveprosjekt ble innført på Kvernevik skole, St. Svithun skole og Smiodden skole.
  • Høsten 2022 ble ordningen utvidet med Austbø skole, Buøy skole, Hundvåg skole, Lunde skole, Roaldsøy skole og Skeie skole.
  • I 2022/2023 får rundt 2750 elever tilbud om gratis skolemat 3–5 ganger i uken.
  • Et skolemåltid koster nå 27,44 kroner per elev, utgifter som varierer mellom 21,23 kroner og 76,67 kroner per elev, alt etter størrelse på skolen og avstand til sentralkjøkkenet. Summene inkluderer en 20 prosents stilling til skoler som er med.

---Magne Christensen i Stavanger Byggdrift (t.v.), Kari Nessa Nordtun og rektor Terje Moen Rønning i front under første Smiodden-leveranse
Mer fra Dagsavisen