Stavanger

Sameie stoppet nye rekkehus i Dronningåsen: – Situasjonen blir uforandret foreløpig

Sameiet Gauselbakken Panorama 2 har etter avstemning blant andelseierne sagt nei til å selge tomt til utbyggerne på nabotomten. Det fører til at den godkjente byggingen av rekkehusene i Dronningåsen stoppes.

Byggefirmaet Skjæveland & Co har på vegne av to tomteeiere, Brit Lizzie Gausel Karnes og Sissel Diana Gausel Peacock, fått godkjennelse for å bygge om våningshus og låve til leiligheter og bygge rekkehus på en større tomt i Dronningåsen, totalt 15 boliger. Utbyggingsplanene, som i prinsippet fikk tommelen opp fra Stavanger-politikerne i første gangs behandling i utvalg for by- og samfunnsutvikling, forutsetter at en mindre tomt på sameiet grunn ble solgt til utbyggerne for å bygge vei. Det hadde vært dialog om mulig salg i forkant av byggesaken, men sameiet, som består av 38 andelseiere, har etter ekstraordinært årsmøte bestemt seg for å beholde tomten.

– Alternativet med salg oppnådde ikke det nødvendige to tredjedels flertall som må til for å selge, Slik står saken. Dette har vi underrettet Skjæveland om, sier styreleder Robin Anthony Landrock i Gauselbakken Panorama 2.

Våningshuset (i bakgrunnen) skal restaureres, i tillegg er det planlagt rekkehus.

– Uforandret

Han vil overfor RA ikke gå inn på stemmetallene, men slår fast at de nødvendige 66,7 prosent av beboerne ikke stemte for salg.

Tore Andreas Haaland, slektning av tomteeierne, har hatt dialog med sameiet, og han har varslet at alternativet til rekkehusprosjektet er oppføring av blokk innenfor eiernes egne tomtegrenser, men da må saken gjennom en ny reguleringsprosess og til ny avgjørelse hos politikerne i Stavanger. Fylkeskommunens regionalplanavdeling har i høringen etterlyst noe mer fortetting på den relativt omfangsrike tomten enn i det godkjente prosjektet.

Naboene har derimot levert 12 ulike innsigelser før den politiske behandlingen i forrige runde, og pekt på tap og sol og utsikt, økt press på gatenett og parkering, samt dårligere trafikksikkerhet for dagens beboere. Dilemmaet for sameiets beboere har vært åpenbart: Avslå salg av den lille tomten og risikere mer tap av utsikt og enda mer press på veinett og parkering, eller godta dagens forslag og få rekkehus foran egne boliger.

– Det har vært ulike meninger i sameiet, men situasjonen her i Dronningåsen blir uforandret foreløpig, så får vi heller avvente, sier Landrock.

Blokk er et alternativ

Haaland har framholdt at hensynet til økonomi gjør at utbyggerne enten må få kjøpe den lille naboeiendommen mellom veien og steingjerdet til det tidligere gårdsbruket, eller bygge i høyden.

– Alternativet for oss er ta bort tre rekkehus i prosjektet og heller bygge en blokk. Det klarer vi å få til på vår egen tomt, og det må en viss utnyttelsesgrad til for å få god nok økonomi i prosjektet. Håpet er fremdeles at sameiet vil selge, det hadde vært det kjekkeste. Da får vi et prosjekt de fleste vil kunne trives med, i stedet for en ny koloss, som blokken i sameiet, sa Haaland til RA før avstemningen i sameiet.

Det ligger i dag en enebolig i ytterkanten av utbyggingsområdet.

Utbyggingen i Dronningåsen innebærer at et nå ubebodd våningshus og ubrukt låve, bygg som regnes som bevaringsverdige, skal rehabiliteres, beholde noe av sitt arkitektoniske uttrykk og bygges om til leiligheter.

– Byantikvaren ønsker å ta vare på det opprinnelige uttrykket med gårdstunet og låven. Både Byantikvaren og Planavdelingen i kommunen har vært på tilbudssiden overfor oss, sa daglig leder Egil Skjæveland i Skjæveland & Co da RA første gang omtalte byggeplanene.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Nyeste fra Dagsavisen.no: