Stavanger

Flere får gratis svømming i bydelene i Stavanger

Snart kan alle under 16 år få svømme gratis i hallene på Hundvåg, i Kvernevik, på Tasta og på Kristianslyst. Ordningen med gratis adgang for barn og unge er på vei til å bli utvidet.

Administrasjonen i Stavanger kommune foreslår å utvide ordningen med gratis svømming i åpningstiden for publikum i hallene ute i bydelene. Nå er det gratis for elever fra 1. til 7. skoletrinn. Nå foreslås det at alle barn under 16 år skal kunne bruke bassengene gratis. Ordningen vil gjelde Hundvåg Svømmehall, Kvernevik Svømmehall, Tastahallen og Hetlandshallen.

På svømmeundervisningen blant annet 4 C på Auglend skole hadde tirsdag var det i alle fall ingen tvil om at barna trives i vannet i Hetlandshallen.

– Jeg synes det er gøy.

– Kjempegøy.

– Det er gøyest i frileken. Vi har leketid på slutten.

– Vi lærer å svømme langt.

– Og så lærer vi litt livredning, det er jo viktig, sier Helene Strand Gärtner, Nora Vikan Vareberg, Sofia Martinez Bogen og Helene Nida Rivas Andal, litt i kor og litt om hverandre, fra deres ståsted ved bassengkanten i 25-metersbassenget på Kristianslyst.

Rettet mot ungdom

Som fjerdeklassinger får de også nå nyte godt av gratis adgang i hallene, og etter alt og dømme vil ordningen snart også gjelde ungdomsskoleelever. Forslaget skal behandles i utvalg for utvalg for kultur, idrett og samfunnsdialog onsdag 1. februar. Forslaget fra administrasjonen er en oppfølging av et vedtak i samme utvalg i 2022, der bestillingen var å få på bordet et forslag om hvordan kommunen kan tilrettelegge for gratissvømmingen for alle elever i grunnskolen i Stavanger, og særlig legge til rette for at ungdomsskoleelever skal ønske å benytte seg av tilbudet.

Forslaget innebærer også at sesongen i bydelshallene utvides med sju uker om sommeren, slik at ordningen bare tar pause under skolenes sommerferier, da hallene brukes av «Fiks Ferrige Ferie», «Barnas Sommer» og andre aktivitetstilbud, i tillegg til at skoleferiene brukes til vedlikehold. Ordningen med gratis inngang for én voksen ledsager skal også bestå. Tapte billettinntekter og utvidet sesong er beregnet til rundt 875.000 kroner.

– Læring og kos

I skoletiden får grunnskoleelever opplæring under kyndig veiledning fra Svøm Stavanger. Hovedmålene er å lære barna det å flyte, crawl og ryggsvømming. Hovedinstruktør Fatima Dar ser stor verdi i å kunne tilby alle under 16 år gratis svømming også under publikumsbading i bydelshallene.

– Jeg synes det er helt fantastisk hvis barna kan bruke det de lærer her i svømmeundervisningen under publikumssvømming, og være trygge i vannet. Jeg ser at det er mange familier som går på publikumsbading i helgene, og det blir da en fin tid med familien, med læring og kos samtidig, sier Dar.

Fatima Dar, hovedinstruktør i Svøm Stavanger.

Ordningen med gratissvømming i kommunedelshallene har vist seg populær, meldes det fra kommunen. Tall fra 2019 viser besøk av flere barn etter innføringen av frikort. Det er en klar overvekt av barn med gratiskortet, sett i forhold til barn uten, og kortet har altså bidratt til at svømmehallene brukes av flere enn før. Oppdaterte besøkstall fra 2022 viser at denne utviklingen fortsetter. Besøket i disse hallene har økt med 20 prosent i 2022. Ettersom barn under 10 år, eller som ikke er svømmedyktige, må ha med seg en voksen ledsager, er det også en god økning blant voksne.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

---

FAKTA

  • Kommunedirektøren foreslår at ordningen med gratis publikumssvømming i kommunedelshallene skal utvides til å gjelde alle barn under 16 år. Det foreslås også at den etablerte praksisen med én gratis voksen ledsager videreføres.
  • Utvidelsen vil medføre reduserte billettinntekter. Om en legger besøkstallene for 2022 til grunn, vil dette gi en nedgang på 335.000 kroner.
  • Ordningen med gratissvømming for 1.–7. klasse følger skoleruten. Sesongen i kommunedelshallene er nå kortere enn skoleåret. Den ordinære vårsesongen avsluttes i midten av mai, og starter opp igjen den første hele uken i september. Da blir perioden uten publikumstilbud 15 uker. Kommunedirektøren foreslår derfor å utvide sesongen, slik at kommunedelshallene bare holdes stengt for publikum i skolens sommerferie.
  • For å gjennomføre forslaget, må hallene være åpne i sju uker ekstra, det gir en samlet ekstra kostnad på rundt 540.000 kroner. Tapte billettinntekter og kostnaden med forlenget sesong er totalt beregnet til rundt 875.000 kroner.

---


Nyeste fra Dagsavisen.no: