Stavanger

Klubbgata: Foreslår å grave fram Skolebekken

Forprosjektet for «nye» Klubbgata er klart, og behandles politisk onsdag. Gaten skal bli delvis bilfri, og på Lars Oftedals plass foreslås det å grave fram bekken fra Breiavatnet. 36 parkeringsplasser i Domkirkehallen ser ut til å ryke.

Sentrumsplanen slår fast at Kongsgata og Klubbgata skal bli kollektivgater uten personbiler, men helt uten biltrafikk blir gatene ikke, de 23 private parkeringsplassene i P-Domkirkehallen og parkeringen i P-Arkaden skal etter dagens planer bestå.

Skolebekken går i rør fra Breiavatnet til Jorenholmen. Tidligere har det vært tanker om å få den opp i dagen langs store deler av Klubbgata, men det har vist seg ikke å være praktisk gjennomførbart. Nå foreslås det derimot å grave fram bekken på Lars Oftedals plass.

Under Lars Oftedals plass i enden av gaten Østervåg går Skolebekken i rør. Kommunen ser store muligheter til å gjøre det finere på dette torget, og legge til rette for trivsel, lek og aktivitet. Det foreslås å gjenbruke dagens benker og bord og lage om dagens fontene til drikkefontene.

Lars Oftedals plass

Grønne skråninger

– Siden Skolebekken ligger lavere enn dagens terrenghøyder, må det bli en avtrapping ned til vannkanten, og denne tilrettelegges delvis med trapp og sittemuligheter og delvis med grønne skråninger for å myke opp byrommet og gi en naturbasert utforming, heter det i forprosjektet.

d

Forslaget får god respons hos lederen av utvalg for miljø og utbygging, Rune Askeland (MDG).

– Å åpne opp flere bekker og vassdrag er noe som gjør Stavanger enda mer attraktiv som by, sier Askeland til RA.

Han peker også på at en slik løsning også har andre fordeler.

– MDG og samarbeidspartiene har i flere saker pekt på at åpne flere vassdrag skaper trivsel, men har også en viktig funksjon for overvannshåndteringen. sier UMU-lederen.

I Sentrumsplanen og i kommuneadministrasjonens tidligere anbefalinger skulle Klubbgata og Kongsgata bli helt bilfrie, og parkeringsanleggene P-Domkirkehallen og P-Arkaden skulle stenges, men politikerne har senere vedtatt å beholde P-Arkaden og P-Domkirkehallen. Nå anbefaler kommunedirektøren at atkomsten beholdes for de 23 private parkeringsplassene i P-Domkirkehallen, mens de 36 offentlig tilgjengelige plassene stenges, for å redusere biltrafikk i Kongsgata og Klubbgata, og at bilene skal kjøre til P-Arkaden via Hospitalsgata, med utkjøring til Verksgata. De private plassene i Domkirkehallen får inn- og utkjøring på Domkirkeplassen, via Kongsgata.

Klubbgata først?

Rekkefølgen på graving og stengte gater er et spenningsmoment før utvalg for miljø og utbygging behandler saken onsdag. Tidligere har planen vært først å gå i gang med å erstatte dagens midlertidige asfalt over brosteinen i Kongsgata med buss- og sykkelvennlig dekke.

Byggestart i Klubbgata er satt til Byggefase Klubbgata mai 2024, og arbeidet skal være ferdig i november 2025.

– Gjennomføring av prosjektet i Klubbgata prioriteres før gjennomføring av Kongsgata, da midlertidig løsning i Kongsgata fungerer etter hensikten, foreslås det nå i saksdokumentene signert kommunedirektør Per Kristian Vareide.

I forslaget til vedtak åpnes det også opp for at arbeidene i Klubbgata og Kongsgata gjennomføres samtidig.

Forslaget om å stenge de 36 offentlig tilgjengelige plassene i P-Domkirkehallen bekymrer Stavanger Sentrum AS, som i møter med kommunen har pekt på at en slik løsning betinger bygging av parkeringsanlegg under Nytorget.

– Sanering av offentlige plasser i P‐Domkirkehallen kan kun forsvares hvis de erstattes på Nytorget, har foreningen fått protokollført.

Det er lagt opp til at etter regulering og detaljprosjektering skal gravingen i Klubbgata starte i mai 2024 og stå ferdig i november 2025.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

---

FAKTA:

  • Endringene i Klubbgata står på sakskartet i utvalg for miljø og utbygging onsdag, og avgjøres i formannskapet torsdag 2. februar.
  • Kostnadsrammen er 120 millioner kroner, hoveddelen finansieres av Bymiljøpakken.


---

P-Domkirkehallen har 36 offentlige  og 23 private parkeringsplasserMer fra Dagsavisen