Stavanger

Våpenhjelp til Ukraina? Dette mener lokale Rødt-politikere

To av tre Rødt-politikere i kommunestyret i Stavanger støtter at Norge skal sende våpen til Ukraina. Gruppeleder Sara Mauland står på prinsippet om at Norge ikke skal bidra med våpen, og mener det utfordrer Norges identitet som fredsnasjon.

Rødt er det eneste partiet i Stortinget som ikke vil at Norge skal sende våpen til Ukraina. Debatten går både internt i partiet – og utenfor – om Rødt skal endre syn. Partiets endelige syn på saken besluttes ikke før landsmøtet som avholdes i Stavanger i april.

Nylig gikk en av Rødts største profiler, Mímir Kristjánsson, ut og sa at Rødt bør sende våpen til Ukraina. Det betyr at Kristjánsson har endret syn på saken.

Rødts leder Bjørnar Moxnes uttalte til NTB onsdag at spørsmålet om våpenhjelp vil bli tema på landsmøtet i Stavanger 21.–23. april.

Selv har han ikke samme behov for å flagge syn – foreløpig.

– Mitt viktigste behov og oppgave er jo å flagge Rødts vedtatte politikk. Men: når det er landsmøte, når det stunder mot det, så er jo politikken oppe til diskusjon. Da har vi ikke noe munnkurv eller legger lokk. Da må jo folk si hva de mener, sier Rødt-lederen.

RA har spurt Rødts representanter i kommunestyret i Stavanger om de er for eller imot å sende våpen til Ukraina, som i februar 2022 ble invadert av nabolandet Russland.

– Utfordrer nasjonens fredsidentitet

Gruppeleder Sara Mauland vil ikke sende våpen.

– Jeg står på prinsippet om å ikke sende våpen til land som er i krig. Det er ikke det samme som at man ikke støtter ukrainernes kamp mot Putins invasjon og Russlands imperialisme, men dette handler om hvilken rolle Norge skal ha internasjonalt. Norge skal være en fredsnasjon, som legger til rette for forhandlinger. Vi skal ikke sende våpen til stridende parter. Å sende våpen utfordrer Norges identitet som en fredsnasjon som fremmer diplomati og fredssamtaler, eller om vi nå skal gå bort fra den rollen internasjonalt og overlate den rollen til noen andre, sier hun til RA.

Mauland minner om at samtlige partier på Stortinget – før Russlands krig mot Ukraina – var enige om at Norge ikke skulle sende våpen dersom vi vet at de blir brukt mot noen andre i en pågående strid.

– I andre konflikter at vi hatt en sterk sympati for den ene parten, men da har vi sendt humanitær hjelp – ikke våpen.

– Partiet tåler debatten

På spørsmål om hvordan det hadde gått med Ukraina dersom Norge og andre land ikke sendte våpen og militært utstyr, svarer Mauland følgende:

– Det blir et hypotetisk spørsmål. Vi vil ikke forby andre nasjoner å sende våpen. Nasjoner kan støtte Ukraina på ulike måter, og ta ulke roller. Norge, som en fredsnasjon, bør heller bidra med humanitær hjelp.

Hun synes det er greit at Rødt tar debatten.

– Det tåler partiet. Og det norske demokratiet tåler at ikke alle partier mener det samme, sier Mauland.

– Det blir spennende å se hvilket syn og beslutning partiet landet på under landsmøtet senere i år. Uansett hvilken beslutning og syn partiet ender opp med på landsmøtet i Stavanger, vil medlemmene støtte, respektere og stå bak beslutningen, sier Mauland.

– Målet er færrest mulig menneskeliv tapt

Truls Drageset Dydland har et annet syn enn gruppelederen sin. Han er for å sende våpenhjelp til Ukraina.

– Det er skapt et kunstig skille mellom det å si ja til å bidra med våpen, og at Norge skal jobbe for fredsforhandlinger. Jeg ser ingen motsetninger. Målet er færrest mulig menneskeliv tapt, og kortest mulig krig. Da er jeg overbevist om at Norge må svare på ukrainernes rop om hjelp, og parallelt jobbe for fredsforhandlinger, sier han til RA.

– Om ikke Ukraina kan forsvare seg mot Russlands invasjon, er det ikke noe grunnlag for fredsforhandlinger, legger han til.

– Bør sende våpen til flere

Snorre Solheim Sokn mener Norge ikke bare skal gi våpenstøtte til Ukraina, men alle som kjemper for frihet og mot okkupasjonsmakter – som palestinerne og kurderne.

– Jeg vet ikke om det er realistisk, men Norge burde vært mye klarere i støtten til for eksempel palestinerne. Norge er for feige i møtet med Israel. Det er veldig fint at Norge har tatt så godt imot ukrainske flyktninger. Det er flott, men også litt hyklersk. Norge som samfunn var ikke like imøtekommende til flyktningene fra land i Midtøsten. Norge sendte ikke våpen da, men gjør det til Ukraina, sier Solheim Sokn.

Han mener det ikke er så store uenigheter internt i partiet som «krefter utenfor partiet» vil ha det til.

– Jeg tror det går helt fint at medlemmer er uenige. Det er ikke så galskap å si at vi ikke skal sende våpen til Ukraina. Det er mest andre utenifra som sier at dette er det verste de har hørt. Det er mange krefter i samfunnet som er tjent med at Rødt har en «intern strid», sier Solheim Sokn.