Stavanger

Stavangerfolk fikk samme spørsmål med tre års mellomrom: Stor endring

I 2020 var det kun 14 prosent av innbyggere som var klar over at byen deres fyller 900 år i 2025. Tre år senere har kjennskapen gått betydelig opp.

Det viser en innbyggerundersøkelse gjort av Stavanger kommune.

I 2020 ble det gjennomført en spørreundersøkelse for å kartlegge kjennskapen til 900-årsjubileet i 2025, og for å få et innblikk i hva innbyggere i Stavanger kommune tenker om byen sin. Føler vi sterk grad av tilhørighet? Synes vi at Stavanger-folk bryr seg om hverandre? Hva er vi aller mest stolte av når vi tenker på Stavanger?

– Undersøkelsen den gang kunne fortelle at 14 prosent svarte riktig på spørsmålet om hvor mange år Stavanger by blir i 2025. Med andre ord lav kjennskap og forventning til den store 900-årsfeiringen som skulle komme, forteller Lena Antonius, prosjektleder for Byjubileet i Stavanger kommune.

Én av fire vet tre år senere

Tre år senere, i starten av 2023, ble samme undersøkelse gjort på ny.

– Kjennskapen til jubileet har gått betydelig opp. Nå vet én av fire innbyggere i Stavanger at vi skal feire 900 år i 2025. Spesielt gledelig er det at kjennskapen har gått såpass opp etter to år med korona og nedstenging, med begrensede muligheter for kommunikasjon og involvering knyttet til jubileet, sier Antonius.

De under 30 år har lavere kjennskap til jubileet i forhold til andre aldersgrupper. Blant de mellom 60 og 69 år oppgir hele 44 prosent riktig svar.

De som bor i Hillevåg har klart høyere kjennskap til jubileet enn de som bor i andre områder, og i områdene Finnøy og Rennesøy er det en klart høyere andel som svarer at de ikke vet.

Hva med ungdommen?

Siden innbyggerundersøkelsen bare ble gjennomført blant innbyggere over 18 år, ble det sendt ut spørreskjema til ungdomsskoleelever i Stavanger kommune i 2021. 20 prosent av ungdomsskoleelevene i Stavanger kommune svarte. Av disse visste 28 prosent at Stavanger by og kirke skulle feire 900 år.

– Vi må brette opp ermene og bygge begeistring og forventning til at vi skal feire 900 år i 2025! Jubileet må spille på naturopplevelser i hele regionen og på opplevelser i sentrumskjernen, fordi det betyr noe for et sted sin tilhørighet og attraktivitet. Og jubileet må engasjere innbyggere i alle kommunedeler, samt i regionen som Stavanger er en del av, sier Antonius.

Nyeste fra Dagsavisen.no: