Stavanger

Så stor andel av boligene i Stavanger kan en enslig sykepleier kjøpe

En normalt lønnet sykepleier har kun råd til 1,5 prosent av boligene i Oslo. I Stavanger er tallet høyere.

I Stavanger vil en normalt lønnet enslig sykepleier kunne finansiere kjøp av 30 prosent av boligene.

Det viser tall fra Eiendom Norge som to ganger i året presenterer sin såkalte sykepleierindeks. Det er tatt utgangspunkt i at en hensiktsmessig leilighet for enslig person er 40 kvadratmeter.

– Boligmarkedet er blitt enda mindre tilgjengelig for folk med vanlige inntekter. I Oslo er det så godt som uoppnåelig, skriver Eiendom Norge i en pressemelding onsdag.

Fordi i Oslo har den samme sykepleieren kun råd til 1,5 prosent av boligene i Oslo. I Asker og Bærum er kun 1,8 prosent av boligene aktuelle.

I Trondheim, Bergen ville sykepleieren kunne finansiere kjøp av henholdsvis 24 og 26 prosent av boligene.

Størst tilgang til boligmarkedet har sykepleieren hvis vedkommende skal bosette seg i Porsgrunn/Skien. Der vil normallønnen kunne dekke utgifter til lån og kjøp av 55 prosent av boligene.

Analyse- og modelldirektør Anders Francke Lund i Eiendomsverdi AS skriver i meldingen at indeksen på landsbasis viser at norske boligpriser fortsatt er relativt lave.

Unntaket er det sentrale Østlandet hvor boligprisene har etablert seg på et svært høyt nivå.

Lund sier indeksen over et tiår viser en dramatisk utvikling i tilgangen på egen bolig for vanlige lønnsmottakere.

Oslo: Falt fra 13 i 2013 til 1,5 i 2022

– I Oslo har indeksen falt fra 13 av 100 boliger i 2013 til 1,5 av 100 i 2022. Boligvalgfriheten for sykepleieren har gått ned på tross av økt boligbudsjett, siden boligprisene har vokst raskere enn boligbudsjettet, sier Lund.

Fram til 2014 var ikke Oslo i noen særstilling i Norge, men så tok boligprisene av. Til sammenligning har prisene i Trondheim, Bergen og Tromsø også økt siden 2014. Valgfriheten der for sykepleieren er likevel større enn i Oslo, fordi boligprisveksten ikke har løpt fra boligbudsjettet.

– I gjennomsnitt har boligprisene aldri vært høyere enn de var i 2022. For å få finansiering av en hensiktsmessig bolig i Oslo nå bør man ha en årslønn på 775.000 kroner. I Porsgrunn holder det med 470.000 kroner, sier Lund.


Nyeste fra Dagsavisen.no: