Stavanger

Lav score: Vil få fart på aktivitet i Stavangers sykehjem

Pårørende gir Stavanger kommune lav score om eldres aktivitet på sykehjemmene. Ledere og politikere vil ta grep.

I september fikk eldrerådet og utvalg for helse og velferd (UHV) resultatet av en Sentio-undersøkelse der pårørende av pasienter oppgir hvor fornøyde de er med Stavanger kommunes sykehjem. Tallene er bra på mange områder, men pårørende er ikke like fornøyd med aktivitetstilbudet. På en skala fra 0–100 får indeksen «Aktiviteter, miljø og måltid» scoren 72, mens eksempelvis indeksen «respektfull behandling» får scoren 89 av 100, og «kvalitet» 82. For sykehjemstilbudet totalt sett er scoren fra de pårørende 80 av 100.

– «Aktiviteter, miljø og måltid» scorer lavere enn ønskelig (72). Her også er det særlig en variabel som skiller seg ut, og det er hvorvidt pårørende er kjent med aktivitetsplanene ved hjemmet (60), skriver Eli Karin Fosse, kommunens direktør for helse og velferd, i en oppsummering til politikerne.

«Aktivitetsdosetten»

Hun peker også på at «en påfallende stor andel av de pårørende (39 %)» har svart «vet ikke/uaktuelt» på spørsmål om de selv kan bidra med aktiviteter.

Fosse anbefaler at UHV ber lederne på de ulike sykehjemmene vurdere innkjøp av systemet «Aktivitetsdosetten» som ett av flere arbeidsverktøy. Hun ber også UHV i vedtaks form presisere at langtidsbeboere på sykehjem skal ha et individuelt tilpasset tilbud om aktivitet. Det kan også være aktuelt med fellesinnkjøp av et privat utviklet system som «Aktivitetsdosetten», går det fram av saksdokumentene.

«Aktivitetsdosetten» er et privat utviklet og kommersielt verktøy som skal sikre systematisk og individuell aktivisering av beboerne, basert på den enkeltes interesser og funksjonsnivå.

– Pandemi la lokk

Leder i utvalg for helse og velferd, Dag Mossige (Ap), viser til at andre indikatorer i undersøkelsen gir langt bedre score enn «aktivitet», og peker på at utvalget selv har etterlyst tiltak for bedre, individuelt tilpasset aktivitetstilbud.

– Pandemien la lokk på mye av aktiviteten på sykehjemmene, og frivilligheten ble også rammet av koronaen, men den er full fart oppover igjen, sier Mossige til RA.

Han viser til at flertallspartiene har styrket tilskuddene til frivillige organisasjoner med 6 millioner kroner i årets budsjett.

– Dette er organisasjoner som for en stor del gir tilbud til eldre, sier utvalgslederen.

Han har merket seg at fire av ti pårørende ikke kjenner til eller oppgir at det er uaktuelt selv å bidra med aktiviteter på sykehjemmene.

– Vi har en stor jobb å gjøre med å bli bedre til å informere om at de pårørende selv har mulighet til å bidra, for de pårørende er en kjemperessurs, sier Mossige.

Assistentsatsing

Han mener at flertallspartienes store satsing med bevilgning av 38 millioner kroner til ansettelse av sykehjemsassistenter vil slå svært positivt ut. Pengene gir rom for rundt tre stillinger per sykehjem. Dette er ansatte som ikke er helsefagarbeidere, men som skal bidra med for eksempel matlaging, aktiviteter og andre tilbud til pasientene.

– Sykehjemsassistentene vil være helt sentrale, ikke bare ved at de frigjør tid til rent helsearbeid for de fagansatte, men også fordi assistentene vil legge til rette for turer, spill og andre individuelt tilpassede aktiviteter. Det er viktig også for den psykiske helsen til pasientene, sier Mossige.

Han peker på at noen sykehjem er fornøyd med «Aktivitetsdosetten», mens andre har valgt å avslutte abonnementet på systemet.

– Vi vil foreløpig være tilbakeholdne med å pålegge sykehjemmene å bruke systemet. Hvis det skal være et kommunalt felles innkjøp av et slikt type system, må nok dessuten det ut i en anbudsrunde, sier Mossige.

Saken skal nå behandles i eldrerådet 10. januar, funksjonshemmedes råd 12. januar og UHV 17. januar.


Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen
Nyeste fra Dagsavisen.no: