Stavanger

Sykepleiere slår alarm: – Pasientene blir ikke behandlet som mennesker lenger

Sykepleiere på lungeavdelingen på Stavanger universitetssjukehus slår alarm om forholdene. Engangsbriller som skal beskytte mot fyrverkeri brukes i smittevern og pasienter må ligge på gangen. Pleiere RA har snakket med frykter konsekvensene når alvorlig syke lungepasienter må dele avdeling med koronapasienter.

RA treffer fire av sykepleierne som jobber på SUS-avdelingen 4G, en travel medisinsk avdeling med alvorlig syke lunge- og kreftpasienter. De ønsker å være anonyme fordi de vil verne om sin egen arbeidssituasjon, men mener offentligheten må få vite hva som foregår på avdelingen deres.

SUS har fått anledning til å imøtegå sykepleiernes utsagn. Svaret fra SUS ligger lenger nede i artikkelen.

22 barn med RS-virus er lagt inn på Stavanger universitetssjukehus. Foto: Carina Johansen / NTB

Alvorlig syke lungepasienter blir koronasmittet

– Nå tøyes strikken for lang. Vi er oppriktig bekymret for pasientsikkerheten. Alvorlig syke lungepasienter ligger i korridoren på samme avdeling med covidpasienter. Vi har opplevd smitte, sier pleierne.

På grunn av økt koronasmitte i samfunnet må koronapasienter innlegges på 4G. Selve kreftavdelingen på SUS er fritatt fra å ha koronapositive pasienter. Selv om 50 prosent av pasientene på 4G har kreft, er ikke avdelingen fritatt covidpasienter.

Avdelingen har overfylte rom, og rommene er ikke egnet for smittehåndtering.

– Rommet som blir brukt som kohort ligger to meter fra avdelingens kjøkken. Pasientene må også ut fra kohortrommet for å gå på toalettet. Det er ingen sluse. All påkledning skjer på gangen. Ansatte blir gående mellom de ulike pasientene, de med covid og andre med lungeproblemer, forteller sykepleierne.

Jobber doble skift

– Ansatte må jobbe doble skift, gjerne fra 07.00 om morgenen til 22.00 om kvelden, eller fra 14.30 til 07.30. Ansatte går doble skift flere ganger i uken. Man er ikke like skjerpet etter så mange timer på jobb, og vi mener dette kan gå utover pasientsikkerheten. Vi er redde for å gjøre feil. Det er sykefravær blant ansatte, og vi har lov til å gå på jobb selv om vi har covid, dersom man bare har lette symptomer, sier sykepleierne RA har møtt.

– Det er sånt sett ikke et fremmed fenomen med dobbeltvakter, men når man i tillegg skal gå i smitteutstyr i 17 timer så tærer det på.

På grunn av økt covidsmitte legges koronapasienter på et rom på lungeavdelingen på SUS. Sykepleiere reagerer på smittevernhåndteringen. Foran rommet er det satt opp skjermer. Det er ingen smittevernsluse.

– Pasientene er blitt objekter

De opplever at pasientene ikke lenger blir behandlet som mennesker.

– Pasientene er blitt objekter. Regler og smittehensyn blir stadig neglisjert på grunn av lite plass på sykehuset. Beskjeden er ofte at «nå må vi bare gjøre det sånn» eller «nå kastes alt av regler, det er for mange pasienter i akuttmottaket som skal opp til avdelingene».

Kollegene som forteller til RA er enige:

– Det er et under at ting ikke går galt.

– Hadde vi ikke vært en gjeng med erfarne sykepleiere som støtter hverandre og klarer å forutse ting eller oppdager nesten-feil, tror vi at det som nå skjer på avdelingen kunne ført til alvorlige konsekvenser.

Bruker fyrverkeri-vernebriller

De sykehusansatte opplever også at det er mangel på smittevernutstyr. Ofte får de beskjed om å bruke engangsbriller.

– Akkurat nå må vi bruke fyrverkeri-briller, som egentlig skal brukes for å beskytte øynene når man skyter opp raketter på nyttårsaften, sier én av sykepleierne.

Sykepleierne på lungeavdelingen bruker til tider fyrverkeribriller når det mangler medisinsk verneutstyr.

– Mange slutter

Sykepleierne forteller at mange av deres kolleger slutter.

– Det er synd. Arbeidsmiljøet er godt, men arbeidspresset er stort. For mange blir det for mye. De går til andre avdelinger på SUS, til kommunen eller de omskolerer seg. Det er trist at mange sluttet, men det finnes grenser for hva man skal tåle.

– Vi har en god avdelingssjef som gjør det beste ut av situasjonen. Problemet er høyere opp i systemet. Jeg tror ikke sykehusledelsen er klar over hvor presset situasjonen egentlig er, legger en annen til.

Ifølge sykepleierne har ikke pasienter reagert på forholdene på avdelingen.

– Jeg tror ikke de vet hva som egentlig skjer rundt dem. Pasientsikkerhet tar mange sikkert som en selvfølge når de er på sykehus, sier en av dem.

Sykepleierne ønsker at SUS får en egen pandemipost, slik sykehuset hadde under koronapandemien.

Dette svarer SUS

Ledelsen ved Stavanger universitetssjukehus er forelagt påstandene fra sykepleierne RA er møtt, og er blitt bedt om å svare på en lang rekke spørsmål rundt situasjonen på sykehuset og driften av avdeling 4G.

Sykehuset har valgt å svare i en e-post, og ikke på spørsmålene de er stilt. Avdelingssjef ved medisinsk avdeling, Inger Johanne Fatnes Bø, forteller i en e-post til RA at det er stort omfang av luftveisinfeksjoner i befolkningen nå, og antall innleggelser øker.

Dette er også grunnen til at sykehuset iverksatte grønn beredskap søndag i forrige uke. Torsdag kveld gikk beredskapen over til gult nivå.

Jobbsøkere ved Stavanger universitetssykehus har kunnet få sine personopplysninger spredt til uvedkommende.

Her følger svaret fra SUS ved Inger Johanne Fatnes Bø i sin helhet:

Det er et stort omfang av luftveisinfeksjoner i befolkningen nå, og antall innleggelser øker. Dette var også bakgrunnen for at sykehuset iverksatte grønn beredskap søndag kveld.

Situasjonen vi står i nå krever mye av de som er på jobb. De har stått i en krevende driftssituasjon over lang tid nå, og jeg forstår godt at medarbeiderne opplever dette belastende. De strekker seg langt for å gi best mulig helsehjelp til pasientene.

Mange pasienter som legges inn trenger enerom og isolering. Det utfordrer kapasiteten vår når vi har stor pasienttilstrømming og mange pasienter som må isolere. Nå er vi i en situasjon der vi trenger rom, og må tilpasse fasilitetene våre.

I dag er rundt 50 pasienter innlagt på sykehuset med covid-19, og et tjuetalls pasienter er innlagt med sesonginfluensa og RS-virus. I tillegg er det også andre pasientgrupper som trenger isolering.

Når vi ikke har flere enerom, etablerer vi kohorter på de fagspesifikke avdelingene. Dette vurderes ut fra pasientenes medisinskfaglige behov – og er i tråd med sykehuset sitt planverk. Det at fagene selv behandler sine egne pasienter, bidrar til god pasientsikkerhet. De får visittgang og pleie av personell som kjenner diagnosene og pasientgruppen godt.

Pågangen av pasienter har vært stor over tid. Dette gjelder også på 4G. Pasientene som kommer inn til oss har behov for akutt hjelp, og mange må behandles umiddelbart. Medisinsk avdeling har hatt for lite senger til å håndtere denne strømmen, og pasienter blir lagt på korridor.

Bemanning på 4G og de andre medisinske postene, tar ikke høyde for overbelegg. Tilgangen på ekstra personell er også begrenset. For å få en forsvarlig drift må derfor eget personell benyttes.

Vi følger nasjonale retningslinjer når det gjelder smittevern. Denne sier at medarbeiderne skal holde seg hjemme ved nyoppståtte luftveissymptomer hvis de føler seg syke. De bør bli hjemme til de har vært feberfri i 24 timer og formen er i bedring. Restsymptomer som rennende nese, snørr, heshet og noe hoste er greit.

Smittevernutstyr som er i bruk på sykehuset, dette gjelder også vernebriller, er godkjent til bruk i pasientbehandling.

Sykepleierforbundet: – Glad for at sykepleierne gir beskjed

Norsk Sykepleierforbund er klar over forholdene på lungeavdelingen. Foretakstillitsvalgt Gunn Elin Rossland forteller til RA at forbundet har bedt SUS-ledelsen om en redegjørelse om hvordan de håndtere den nåværende situasjonen.

– Omtrent daglig opplever sykepleiere situasjoner som er utenfor det som er forsvarlig. Det er den oppfatning forbundet har. Sykepleiere føler at de ikke kan håndtere jobben slik de ønsker. Dette gjør dem opprørte og redde. Det er utilfredsstillende å jobbe på en slik måte. Sykepleiere er frustrerte. Dette er en utmattende jobb. Mange slutter, forteller Rossland.

Hun roser sykepleierne for å gi beskjed.

– Når vi jobber i helsevesenet har vi en plikt til å si ifra. Sykepleierne har gjort alt riktig.

Rossland råder sykepleierne ved lungeavdelingen, og alle avdelingen på SUS, til å dokumentere avvik.

– Det er viktig å dokumentere det de opplever skriftlig og at avvikene blir satt i system.

Rossland forstår kapasitet- og ressursutfordringene til sykehuset.

– Én ting er hva som er forsvarlig i teorien. Det er sykepleierne som ser hva som fungerer i praksis. Sykehusledelsen bør være glade for at de har ansatte som gir beskjed, avslutter Rossland.

Pasientombudet deler bekymringen

Leder ved Pasient- og brukerombudet i Rogaland, Gro Snortheimsmoen Bergfjord, sier hun deler bekymringen til sykepleierne.

– Og vi følger med. Privat har jeg hørt om pasienter som har blitt smittet av korona og blitt syke av det mens de har vært innlagt på sykehuset. Men jeg kjenner ikke til noen nylige saker på dette. Vi kommer til å følge nøye med dersom vi får henvendelser, sier Snortheimsmoen Bergfjord.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Mer fra Dagsavisen