Stavanger

Kunstnere i Stavanger får strømstøtte før nyttår

Profesjonelle kulturarbeidere i Stavanger kan snart søke om ekstraordinær strømstrøtte. Enkeltpersoner kan få inntil 15.000 kroner, grupper opp til 100.000 kroner. Pengene deles ut før nyttår.

Utvalg for kultur, idrett og samfunnsdialog (UKIS) behandler strømstøtte onsdag 30. november. Administrasjonen i kommunen legger opp til at skapende og utøvende kunstnere, kulturarbeidere, ensembler, band, kompanier og kunstnergrupper og produksjons- og arbeidsfellesskap som har Stavanger som arbeidssted skal kunne søke. Støtten skal tildeles uavhengig av kunstnernes bosted.

– Kunstnere og kulturarbeidere er påvirket både av høye strømpriser, at også andre har mindre å rutte med økonomisk. Mange er bekymret. Stavanger har som mål at kulturarbeidere skal kunne leve av kunsten sin, og da er kommunen nødt til å hjelpe til, sier leder i UKIS, Bjarne Kvadsheim (Sp) til RA.

Sikker på støtte

Kommunestyret har tidligere vedtatt å sette av 1,5 millioner kroner øremerket strømstøtte i 2022 i ordningen Rask respons, tilskudd til profesjonelle kunst og kulturtiltak.

– Jeg er helt sikker på at alle partier i UKIS vil støtte dette forslaget, sier Kvadsheim.

Planen er å lyse ut støtteordningen raskt etter et vedtak i UKIS og gi kulturadministrasjonen fullmakt til å dele ut til søkere, slik at pengepotten kan fordeles i løpet av desember.

– Det er veldig viktig å få annonsert ordningen i avisene raskt, og pengene ut raskt. Derfor ønsker vi at administrasjonen får fullmakt til å fordele inntil 100.000 kroner til kunstnere og fellesskap, uten at saken på ny går skal måtte gå til kulturutvalget for ny behandling, sier Kvadsheim,

For profesjonelle

Fulltidsstudenter og amatørtiltak skal ikke inkluderes i ordningen.

– Det er ikke disse gruppene som er målgruppen nå, målgruppen er de profesjonelle kulturarbeiderne som sliter, sier Kvadsheim.

Kultursjef Kristina Ehrenberg-Rasmussen opplyser i saksdokumentene at søkere må oppgi strømkostnader for 2021 og hittil i 2022, samt bekrefte at man ikke har mottatt strømstøtte fra andre offentlige ordninger i 2022.

Støtteordningen skal lyses ut så snart et digitalt søknadsskjema er klart fra kommunens leverandør er klart, med en søknadsfrist på to uker. Profesjonelle kunstnere og kulturarbeidere som leier på Tou Lyd og Atelierhuset skal ikke kunne søke. De er støttet via Stavanger kommunes ekstraordinære støtte til Tou, meldes det.