Stavanger

Bekymret SV-Faret raser: – Det lyseblå Høyre i Stavanger er borte

– Dette bør bekymre både ansatte og brukere, mener Eirik Faret Sakariassen (SV). – SV roper ulv, ulv, skaper frykt og tåkelegger, svarer Sissel Knutsen Hegdal (H). Statsviter Svein Tuastad gleder seg over at han ser konturen av en lokal valgkamp med tydeligere ideologiske skillelinjer.

Høres storbynettverk møttes i Oslo før helgen for å legge en plan for hvordan partiet skal ta tilbake posisjonen i flere store norske byer. Til stede var også ordførerkandidaten til Stavanger Høyre, Sissel Knutsen Hegdal. Ett av grepene Høyre er klare til å ta er på velferd. Høyre ønsker å øke valgfriheten ved å gjøre det lettere for private aktører å drive, så lenge det offentlige betaler. Det skriver Nettavisen.

Høyre ønsker å privatisere tjenester innenfor barnevern, sykehjem, hjemmehjelp og barnehage.

Privatiseringsutspillet får Eirik Faret Sakariassen (SV) til å trykke på privatiseringsalarmen.

Det er tydelig at Stavanger Høyre har tatt flere skritt mot høyre.

—  Eirik Faret Sakariassen (SV)

– Her er det grunn til å slå privatiseringsalarm. Det er tydelig at Stavanger Høyre har tatt flere skritt mot høyre enn det de tradisjonelt sett har vært i Stavanger. Den lyseblå fargen til Stavanger Høyre forsvinner, og blir nå et klassisk mørkeblått Høyre som viser klart og tydelig at de er klare til å gjøre storstilte endringer. Det er veldig bekymrende, sier Faret Sakariassen til RA.

Faret Sakariassen er gruppeleder for Stavanger SV, samt leder for Utvalg for oppvekst og utdanning.

– Ansatte og brukere bør frykte Høyre

SV-toppen mener mange ansatte i kommunale barnehager og sykehjem bør frykte Stavanger Høyres politikk.

– Fordi det handler om de ansattes arbeidsplass, deres lønn, pensjon, arbeidsforhold og det å ha en trygg jobb. Når Høyre sier de vil privatisere, skaper det utrygghet for de ansatte. Arbeidsplasser legges ut på anbud. Driften blir overtatt av en privat aktør. Vi vet ikke hvordan ansettelsesforholdet blir, sier Faret Sakariassen og fortsetter:

– Private aktører vil tjene penger – på eldre og på barna – og da er det to måter å tjene penger: Kutte i lønn og pensjon eller kutte i kvalitet.

Det er stikk motsatt enn det SV ønsker, understreker Faret Sakariassen, som spår at privatisering blir én av de store sakene i valgkampen foran kommune- og fylkesvalget høsten 2023.

– Valget neste år blir et klart og tydelig retningsvalg, sier han.

Faret Sakariassen mener at det ikke bare er kommunalt ansatte som bør frykte Høyres politikk. Han mener brukerne også er bedre tjent med offentlig drift.

– Jeg er helt sikker på at det er bedre for folk på sykehjem, eller i barnevernet, at de ansatte der har trygge, gode stillinger. Lange kontrakter, ikke at de er på anbud hvert fjerde år. Det er ingen ansatte som roper etter å bli privatisert. Det gjør heller ikke fagforeningene, sier Faret Sakariassen.

Høyre: – Forkastelig retorikk

Sissel Knutsen Hegdal (H) reagerer på kritikken fra SV.

– SV og Faret Sakariassen kjører på i kjent stil. Hele retorikken er vas fra ende til annen. Han skaper frykt, feilinformerer og tåkelegger. Jeg forstår ikke sinnet og denne frykten for private aktører. Hele det norske velferdssystemet er bygget opp på et godt samarbeid mellom det offentlige, ideelle organisasjoner og kommersielle aktører. Det er utbredt og vi har gode erfaringer, sier Knutsen Hegdal.

– Vi må anerkjenne det bidraget de private gjør. Høyre slår bare fast det innlysende, at vi må ta i bruk alle ressurser – offentlige, ideelle og private for å dekke det framtidige behovet i velferdssektoren, legger hun til.

Sissel Knutsen Hegdal

Det vi har sagt er at det er naturlig å bruke private for å dekke behovet som kommer.

—  Sissel Knutsen Hegdal (H)

– Hva mener Stavanger Høyre med utspillet om privatisering, vil dere privatisere eksiterende kommunale barnehager og sykehjem?

– SV roper ulv, ulv. Vi har ikke lagt fram et eneste forslag som å privatisere en eneste barnehage eller sykehjem. Det vi har sagt at det er naturlig å bruke private for å dekke behovet som kommer i barnevernet, barnehager, sykehjem og rus. Det handler om å videreføre det gode samarbeide og løfte hverandre, svarer Knutsen Hegdal.

– Som privat aktør vil man tjene penger på det man gjør. Vil ikke det gå utover noe, lønn eller kvalitet?

– Ingen kan drive noe som helst med å gå i minus. Det gjelder også skolene våre. Alle forventes å drive med overskudd. Man har sett at aktører har oppnådd gevinst på å eie barnehagebygg, noe også kommunene gjør. Men er ikke på driften de tjener penger. Private barnehager går akkurat i balanse, et knapt overskudd. Det er overhodet ikke snakk om å drive med store overskudd, svarer Knutsen Hegdal.

Knutsen Hegdal: – Alltid lyseblått i Stavanger

Knutsen Hegdal mener ordet velferdsprofitør er forkastelig. Private aktører tar risiko, de dyrker kvalitet og de er seriøse arbeidsgivere, poengterer Knutsen Hegdal.

– Ingen snakker om profitører når det er snakk om veibygging.

Hun peker også på at det under koronapandemien var mange private aktører som stilte opp med smittesporing, testing og vaksinering.

Høyres ordførerkandidat sier Høyre alltid har vært lyseblått i Stavanger.

– Romslig, høy takhøyde. Vi har representanter som er klart borgerlige og de som er helt nær sentrum. Vi har kultur for å diskutere og løfte saker. Samtlige er opptatt av kvalitet i tjenestene våre, og det er kvalitet som er viktig for barnet i barnehagen – ikke om barnehagen er privat eller ikke.

Statsviter Tuastad: – Begge har rett

Førsteamanuensis ved UiS, Svein Erik Tuastad, sier både Faret Sakariassen og Knutsen Hegdal har rett.

– I nasjonalpolitikken er privatisering av velferden et viktig skille mellom venstre- og høyreaksen. Veldig ofte vil nasjonale motsetninger ikke spille ut i den lokale politikken. Dette er et eksempel på at det faktisk gjør det. Sånt sett har Faret Sakariassen rett. Knutsen Hegdal har også rett i at Stavanger Høyre ikke er så dumme at de blir mørkeblå. Det er ingen grunn til at hun vil skjule politikken de har. Selv om hun prinsipielt er enig med storbynettverket, så vil det hun sier i Stavanger gjelder i Stavanger. Sånt sett har begge rett, sier Tuastad.

Valgforsker Svein Erik Tuastad ved Universitetet i Stavanger.

– Interessant forspill til valgkampen

Statsviteren synes mener dette er et interessant forspill til valgkampen.

– Og det er faktisk bra, for begge. Av og til kan lokalpolitikken bli litt livsfjern. Denne saken får fram reelle motsetninger. Venstresiden vil ha mer offentlig drift. Høyresiden har gode grunner til å mene det motsatte. Det er temperatur. Det er bare sunt. Jeg ønsker dette velkommen.

Tuastad ønsker klarere skiller, tydelige budskap og mer ideologi i den lokale valgkampen.

– Det er interessant at vi ser konturen av en mer ideologisk valgkamp i Stavanger enn vi har hatt tidligere. Kommunestyret har blitt mer polariserende. Det blir spennende å se om eiendomsskatten blir tema. Det er det ting som tyder på. Da får vi også fram de ideologiske skillelinjene. Fordelen for velgerne er at det skaper tydelighet og det skiller partiene fra hverandre – noe som ofte kan være vanskelig i lokalpolitikken, sier Tuastad.