Stavanger

Dette mener studentene om Stavanger

Over 2000 studenter har svart på kommunens spørreundersøkelse, og nå er resultatene klare.

Det melder Stavanger kommune på sine hjemmesider tirsdag morgen.

– Svarene er viktige i det videre arbeidet for å bidra til at studentbyen Stavanger blir enda bedre for studentene, sier Helene Gram i kunnskapsbyen.

I alt er det om lag 14. 000 studenter knyttet til Studentsamskipnaden i Stavanger (SiS) sine tilslutningsskoler (BI, VID, UiS, Noroff, Kunstskolen i Stavanger og HLT-Høyskolen for ledelse og teologi). I perioden 20. september–5. oktober 2022 ble de bedt om å svare på en digital spørreundersøkelse fra kommunen.

–  Over 2000 studenter svarte, noe som gir en svarprosent på 12,4 prosent. Det gir en god indikasjon på hvordan studentmassen som helhet bruker og opplever sentrum, sier Gram.

Hovedfunn i undersøkelsen

Studentene som har svart på undersøkelsen er jevnt over positive til Stavanger som studentby. 82 prosent av de som svarte studerer på UiS campus Ullandhaug, og 37 prosent kommer fra et annet sted i Norge.

Alt i alt bruker studentene sentrum mye, og er fornøyde med de aktivitetene som er der. 78 prosent er enige, eller svært enige, i at Stavanger sentrum har et godt utvalg av kafeer, spisesteder og møteplasser. 70 prosent er enige, eller svært enige, i at Stavanger har et godt og allsidig uteliv, og 54 prosent er enige, eller svært enige, i at Stavanger har gode kulturtilbud (konserter, utstillinger og festivaler). I tillegg bruker over 50 prosent av studentene sentrum som studieplass.

Rom for forbedring

Selv om resultatene stort sett er veldig bra, påpeker kommunen at Stavanger fortsatt har noe å strekke seg etter.

–En utfordring vi ser er at mange studenter ikke vet at Folken er studentenes hus i Stavanger. De vet verken at det eksisterer (33 prosent) eller hvilke tilbud som er der. I tillegg etterlyser de som bruker Folken et større og mer variert tilbud. Vi håper jo at studentene selv kan bidra inn på Folken for å skape et aktivt studenthus, men da må de vite om Folken og hvilke muligheter og potensial dette huset har, sier Gram.

I tillegg ønsker studentene seg leseplasser, grupperom og kafé med studentpriser i sentrum.

Resultatene fra studentundersøkelsen ble lagt fram for kommunalutvalget i tirsdag 22. november. I tillegg er resultatene presentert for studentrådet i Stavanger. Stavanger kommune vil samarbeide med UiS for å tolke, forstå og bruke funnene i det videre arbeidet med å gjøre Stavanger til en enda bedre studentby.Mer fra Dagsavisen