Stavanger

Rødt og KrF finner sammen om medisinutdanning på UiS

- Vil bidra til å gjøre kaken større, sier Mímir Kristjánsson (Rødt). - Positivt for helseutviklingen, sier Olaug Bollestad (KrF).

KrF har bestemt at de er for medisinutdanning ved Universitetet i Stavanger. Rødt er enig, og henger seg på. Saken skal opp i Stortinget 15. november.

– Ja, det er en litt uvanlig allianse, sier stortingsrepresentant Mímir Kristjánsson (Rødt) til RA.

Uvanlig allianse eller ei, å få medisinutdanning til Stavanger og UiS er viktig, mener Kristjánsson og Bollestad.

– Det er KrF som har stilt forslaget. Jeg vet saken splitter mange av de store partiene. Jeg tror alle fra Rogaland støtter dette, men i de store partiene har rogalendingene tapt. Hos oss, og i KrF, er det omvendt, sier Kristjánsson.

Grunnen til at Rødt går med på KrF sitt forslag er at det utdannes altfor få leger i Norge.

Fordel med Norge-erfaring

– Halvparten av våre leger utdannes i utlandet. Det er for dårlig. Et sykt høyt tall. Det er ingenting feil med å ta medisinutdanningen i utlandet, men det trolig i Norge de norske medisinstudentene vil jobbe, og da er det en stor fordel å være vant med det norske helsevesenet, samfunnet og praktisere innenfor det, sier Kristjánsson og gir et eksempel.

– Dersom man vil gjøre endringer i medisinstudiene i Norge, og for eksempel fokusere på kvinnehelse, så er ikke det noe som vil påvirke medisinstudiene i Polen, Ungarn eller Tsjekkia.

Rødt-politikeren minner om fastlegekrisen i hele Norge. Han peker på Stavangers nye sykehus som bygges.

– Et medisinstudie vil løfte statusen til UiS, og det vil være mer mulig å satse på helseteknologi i Stavanger. Det nye sykehuset vil ligge rett ved UiS, sier Kristjánsson.

UiS har utviklet en treårig studiemodell som baserer seg på at norske medisinstudenter tar de tre siste årene av studiet ved UiS. Det er en modell Kristjánsson liker.

– Hovedgrunnen til at medisinstudenter studerer i utlandet er at de ikke kommer inn i Norge fordi det er for få plasser. Situasjonen vår er at vi har et studietilbud som ikke er dimensjonert til det samfunnet trenger.

– Var det en tøff kamp internt i partiet å være for medisinutdanning på UiS?

– Det var ulike meninger. Det er reelle bekymringer for at Stavanger vil «stjele» fra de andre stedene med medisinstudier. Men Rødt tror at det å gi medisinstudier til Stavanger først og fremst vil bidra til å gjøre kaken større. Det er bare godt å slippe andre til – når vi er så langt unna å utdanne nok leger, mener Kristjánsson.

Bollestad: – Viktig å utfordre

Olaug Bollestad, partileder for KrF og stortingsrepresentant, sier det er viktig å utfordre enevelde på medisin.

Krf-leder Olaug Bollestad mener Norge bør være klare for å ta imot 20.000 flyktninger fra Ukraina.

– Det kan bidra til at man kan tenke annerledes, og det kan gi en liten revolusjon i hvordan utviklingen – spesielt innenfor helseteknologi – skal være framover, sier hun.

Bollestad peker også på at det utdannes for få leger i Norge.

– I Rogaland og Stavanger har vi mange helseprofesjoner. Det bygges nytt sykehus rett ved siden av UiS. Vi må utnytte de fagmiljøene som allerede finnes. Ryfast og kommende Rogfast vil knytte befolkningen sør og nord for fjordene sammen. Man må utnytte sykehuskapasiteten. Vi trenger flere leger. I stedet for å hente studenter til byen, kan man utdanne egne leger, sier Bollestad.

Regjeringen ønsker ikke flere medisinutdanninger i Norge. Dette går fram av regjeringen sitt utkast til revidert nasjonalbudsjett som ble lagt fram i vår.

– Regjeringen sin konklusjon vil bety kroken på døren for en medisinutdanning med gradsrett til UiS i overskuelig framtid, sier rektor Klaus Mohn, i en pressemelding fra universitetet like etterpå.

Nyeste fra Dagsavisen.no: